Kindernevendienst

Iedere zondagmorgen is er kindernevendienst voor de kinderen die naar de basisschool gaan. In Het Centrum is er één groep voor alle kinderen samen. In De Regenboog zijn er drie groepen naar leeftijd ingedeeld, die alle drie in een eigen ruimte nevendienst hebben. De kinderen gaan voor de verkondiging met de leiding mee en nemen vanuit de kerk het licht van de paaskaars mee.
Tijdens de nevendienst worden de bijbelverhalen voorgelezen of verteld die op het preekrooster staan. Afhankelijk van de tijd is er een verwerking in de vorm van bijvoorbeeld tekenen, knutselen, gesprek, toneelspel of muziek.

Naast het voor kinderen begrijpelijk overbrengen van het evangelie willen we ook graag persoonlijke aandacht voor de kinderen hebben. Kinderen die 4 jaar worden, krijgen een uitnodiging om naar de nevendienst te komen. Ook aan het afscheid van de nevendienst, bij het verlaten van de basisschool, wordt tijdens de kerkdienst aandacht gegeven.
Door middel van de nevendienst en door de kinderen vanuit de nevendienst te betrekken bij de kerkdienst proberen wij bij te dragen aan een kerk waar oud en jong zich thuisvoelen. Alle kinderen zijn van harte welkom bij de nevendienst.
Wilt u een bijdrage leveren aan de nevendienst, dan kunt contact opnemen met Desiree Pastink, e-mailadres: apastink@mail.com

 

Jeugdclub

Wij zijn de jeugdclub van PGNijverdal en ontmoeten elkaar op de dinsdagavond in de kelder van Het Centrum. Voor kinderen van 6 tot 9 jaar van 18:30 tot 19:30 uur en voor de kinderen van 9 tot 12 jaar van 19:30 tot 20:30 uur.

Voor de jeugd van 12 jaar en ouder komen we op vrijdagavond bij elkaar van 19:30 tot 21:30 uur, ook in de kelder van Het Centrum.

We knutselen en doen spelletjes. Soms helpen we ook bij een dienst in de kerk en bereiden dit op de clubavonden voor. We gaan 1 keer per seizoen bowlen en doen met pasen en kerst altijd iets extra leuks. Elk seizoen wordt afgesloten met een leuke doe dag met sport & spel en een BBQ.

We hebben altijd veel plezier en hopen dat jullie ook dit jaar weer allemaal van de partij zijn. Nieuwe kinderen zijn natuurlijk van harte welkom.

We begeleiden de clubs met veel enthousiasme. Groetjes van de leiding. Dirkje, Thomas, Jorieke en Petra.

Dirkje Twilhaar tel: 612617 Petra Jansen, tel: 06-15894282, pbrookman@hotmail.com

 

Gezinsdiensten

De gezinsdienstcommissie verzorgt 5/6 keer per jaar een dienst die vooral gericht is op kinderen in de basisschoolleeftijd. We proberen meestal vanuit Kind op Zondag (vanaf september met Bijbel Basics) te werken, zodat het thema aansluit bij de kindernevendienst. Maar ook maken we gebruik van leuke prentenboeken, soms van een stuk film, waarmee we een Bijbelverhaal willen verduidelijken. In de diensten staan de kinderliederen centraal, waarbij we zeker gebruik maken van YouTube, en we nodigen ook regelmatig een band uit, die de liederen begeleidt.

De dienst wordt voorbereid samen met de dienstdoende predikant. Met elkaar proberen we er leerzame en vrolijke diensten van te maken. Eén keer per jaar bereiden we samen met de catechesegroep “Wij horen erbij” en met de bijbelclub “Immanuël” een dienst voor, waarin de mensen met een verstandelijke beperking ons helpen. Ook werken we eens per jaar samen met de jeugdclub. We blijven op zoek naar bevlogen mensen, die samen met ons deze diensten willen voorbereiden. Voor meer informatie: Anja Wevers, b.wevers@comveeweb.nl