Lerend Geloven
Het nieuwe programmaboekje Lerend Geloven 2022-2023 is samen met Het Kerkvenster bezorgd.
Als u het niet heeft ontvangen, neemt u dan contact op met onze leden van de Commissie Vorming en Toerusting:
Anton Kreileman (tel. 0548-614607; e-mail: anton432@gmail.com).
Gerhard Nijhoff (tel. 0548-616487; e-mail: nijhoff gerhard@gmail.com) of
ds. Hans van Dalen (tel. 0548-785715; e-mail: dsvandalen@pgnijverdal.nl)