Jeugdkerk

Alle jongeren vanaf de 1e klas voortgezet onderwijs zijn van harte welkom bij de Jeugdkerk. We komen elke 2e en 4e zondag van de maand bij elkaar in de kelder van de Regenboog. De leiding is in handen van Ilonka, Desiree, Dinand en Anja. We luisteren naar liederen op YouTube, bidden, doen spelletjes, sparen voor goede doelen, praten met elkaar over bijvoorbeeld de namen van God, bidden, rebels zijn en nog veel meer onderwerpen. We werken met materiaal van Youth for Christ. Voor het eind van de kerkdienst gaan we naar de kerkzaal waar we samen met de gemeente de zegen ontvangen.

Zit je op het voortgezet onderwijs en ben je nog geen 16? Kom eens langs op de bovengenoemde zondagen, vanaf 9:15 uur in de kelder!

Nog vragen? Bel of mail Anja Wevers, 06-19685668 of (b.wevers@comveeweb.nl).

 

16+ catechese

Ben je 16 jaar of ouder en vind je het leuk om met leeftijdsgenoten te praten en na te denken over geloof, de kerk en je eigen leven. Wees dan welkom op de 16+ catechese. Ongeveer eens per 14 dagen komen wij op donderdagavond samen in de kelder van Het Centrum. We starten de avond met een gezamenlijke maaltijd om 18.30 uur. Om 19.30 uur start het inhoudelijke gedeelte. Rond 21.00 uur ronden we af. De ervaring leert dat veel jongeren dan nog even blijven napraten. Wil je iets later komen of eerder weg? In overleg is veel mogelijk. Aanmelden kan op (jeugdberaad@pgnijverdal.nl).

 

Belijdeniscatechese

Belijdenis doen is simpel gezegd ‘Ja, zeggen tegen God’. Je geloof belijden, is hardop zeggen wat je gelooft. Dit wordt gedaan in een kerkdienst in aanwezigheid van de gemeente. Je stemt in met het geloof van de eeuwenoude en wereldwijde kerk, zoals dat vorm krijgt in onze plaatselijke gemeente. Het geloof in God de Vader, die mensen niet alleen laat. Het geloof in Jezus, Gods Zoon, die zegt ‘heb elkaar lief’ en ‘zorg goed voor deze wereld’. Het geloof in de Heilige Geest, die inspiratiebron van het leven is.

Aan het doen van belijdenis gaat vaak een tijd van voorbereiding vooraf. Dit gebeurt samen met één van de predikanten en eventueel met anderen die belijdenis willen doen. In deze voorbereiding bespreek je met elkaar een aantal belangrijke thema’s van het geloof. Als je twijfelt is dat geen reden om het niet te doen. De belijdeniscatechese volgen kan een middel zijn om daarachter te komen. Er is geen minimum- of maximumleeftijd aan gebonden. Voel je vooral welkom!

In het seizoen 2022/2023 wordt de belijdeniscatechese gegeven door ds. Hans van Dalen. Als je mee wilt doen of hier vragen over hebt, meld je dan bij hem: vandalen@dsvandalen.nl 

 

Praisediensten

De Praisedienst is een dienst waarin muziek centraal staat. Praisediensten vinden 5x per jaar plaats op zondagavond om 18:30 uur. Houd de agenda op de website, het kerkblad of de Facebookpagina in de gaten voor de data. We zingen vooral nummers uit de bundel van Opwekking. Daarnaast zorgt de dominee voor een korte overdenking. Kortom een dienst waarin muziek, gebed en overdenken op een moderne manier samenkomen. Een aanrader voor jong en oud.

 

Wij horen erbij

‘Wij Horen Erbij’ is de naam van een groep, die bedoeld is voor jongeren die de gewone catechese te moeilijk vinden.
In de wintermaanden komen we al sinds 1987 bij elkaar in Het Centrum, namelijk op dinsdagavond van 18:45 uur tot 19:30 uur.
Wat we doen? We praten over alles wat er in en rond de kerkdiensten gebeurt. Over de kleuren van het kerkelijk jaar, de bloemen met de namen van de overleden gemeenteleden, de parels in de schaal met de namen van de gedoopte kinderen etc. En natuurlijk ook over wat onszelf bezighoudt. Meestal zijn we opgewekt en blij, maar ook wel eens boos of verdrietig. We luisteren dan goed en vragen God hoe we elkaar kunnen helpen. De een kan dit, de ander dat. Een arm om een schouder, een bemoedigende handdruk en noem maar op. En waar de Tien Woorden over gaan? Vraag het maar eens aan onze groep.
Wil je graag belijdenis doen (een keer in een feestelijke kerkdienst hardop zeggen hoe blij je bent dat God van je houdt) dan overleggen we hoe we dat aan gaan pakken.
In het kerkblad kun je lezen wanneer we weer van start gaan.
Iedereen is welkom, ook gemeenteleden die zo maar eens willen kijken wat we zoal doen.
Lien Kootstra en Gerrie Wilpshaar (h.wilpshaar@home.nl).

 

Bijbelclub Immanuël

Bijbelclub Immanuël bestaat al ruim veertig jaar. We komen elke maandagavond bij elkaar in Het Spectrum. Na de inloop beginnen we om 19:30 uur. De avond verloopt volgens een vast patroon en we sluiten steevast de wekelijkse bijeenkomsten af met het staande en hand in hand binnen van het Onze Vader. Voorheen heetten wij Bijbelkring van Philadelphia Immanuël. Deze naam stond erbij omdat deze organisatie veel doet voor verstandelijk beperkten. Wij draaien en zijn zelfstandig. Iedereen is welkom om eens een kijkje bij ons te nemen. Neem voor meer informatie contact op met Gerrie Wilpshaar (h.wilpshaar@home.nl).