Kerkbalans 2021

De actie Kerkbalans is er weer kijk op: mijn-toezeggingen.pgnijverdal.nl De actie is er van zaterdag 16 t/m 30 januari 2021. Dit jaar kunt u digitaal uw toezegging regelen. Simpel en COVID-proof. Helaas, op uw toezeggingsformulier staat een verkeerd registratienummer. U kunt het juiste registratienummer opvragen in het volgende menu door op “ik ben mijn registratienummer…

Read more

Kerk(diensten) in coronatijd; update d.d. 16 december 2020

Kerkdiensten tijdens lockdown  Na de toespraak van premier Rutte op 14 december jl. hebben het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken en onze landelijke kerk een advies uitgebracht over de kerkdiensten. Gelet op dat advies en alles overwegende is besloten dat alle geplande kerkdiensten bij leven en welzijn doorgaan.  De diensten kunnen thuis worden ‘bijgewoond’ via Kerkomroep…

Read more

Gebedsbrief januari: Mexico christenvervolging?

Mexico, een katholiek land en een land om vakantie te vieren aan het strand. Hoe bestaat het dat daar christenvervolging is? Toch is het de realiteit voor veel Mexicaanse christenen. Christenvervolging heeft twee gezichten in Mexico. Drugsmaffia tolereren het niet dat christelijke pastors de jeugd oproepen zich verre te houden van verdovende middelen, zij onderdrukken…

Read more

KERSTACTIE CREAGROEP

KERSTACTIE CREAGROEP gaat nog door! De dames van de Creagroep hadden nog voor de lockdown werd afgekondigd een nieuwe voorraad Kerststukken gemaakt. Daarom gaat zolang de voorraad strekt de verkoop nog door onder dezelfde conditie. De KERSTSTUKKEN, KRANSEN en GRAFSTUKKEN (zie foto’s) zijn nog te koop in verschillende maten en prijzen. De opbrengst is bestemd…

Read more

Eeuwigheidszondag

Op 22 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, vindt er in onze beide kerkgebouwen een gedenken plaats van alle zusters en broeders van onze kerkelijke gemeente die in het voorbije jaar zijn overleden. Tijdens deze diensten noemen wij hun namen en ontsteken daarbij voor ieder van hen een kaars aan de Paaskaars. Dit…

Read more

Gebedsbrief november: Egypte, een moedige kerk

Het christendom heeft diepe historische wortels in Egypte. Maar in de overwegend islamitische maatschappij worden christenen behandeld als tweederangs burgers. Ze krijgen vaak te maken met discriminatie, op het gebied van werk, onderwijs en andere fundamentele rechten. De overheid zet zich nauwelijks in om daar verandering in te brengen. Geweld tegen christenen komt veel voor.…

Read more

Gebedsbrief september: Libanon, gevolgen van de explosie

Hoewel het land niet (meer) op de Ranglijst Christenvervolging staat, deze maand toch aandacht gevraagd voor Libanon. Kerken in Beiroet zijn overweldigd door het verdriet en de schade die de ontploffing van afgelopen dinsdag aanrichtte. Waar mogelijk bieden kerkleden een helpende hand bij de nood die is ontstaan. In samenwerking met lokale partners ondersteunt Open Doors…

Read more

Actie Beiroet

In het nieuws hebt u de berichten kunnen volgen over de ramp die zich heeft voltrokken in Beiroet. Vele slachtoffers en gewonden zijn er gevallen. Daarnaast zijn honderden, wellicht duizenden mensen alles kwijt. Via de landelijke kerk worden wij opgeroepen deze actie te steunen. Als Diaconie van de Protestantse Gemeente Nijverdal willen wij u dan…

Read more

Kerk open op donderdagen!

In juli en augustus staan de deuren van De Regenboog gastvrij open. Iedereen die naar binnen wil is welkom op alle donderdagen tussen 15.00 en 21.00 uur (‘koopavond’). Kerkelijk, niet kerkelijk, gelovig of ongelovig, dorpsgenoten of vakantiegangers, jong en oud… Natuurlijk willen we dat doen met inachtneming van de coronamaatregelen. De bedoeling hiervan is mensen…

Read more

Uitzending ‘75 jaar bevrijding’ vanuit ’n Oalen Griezen

Op zondag 19 april zou in de rooms-katholieke kerk van Hellendoorn een samenkomst ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding gehouden worden. De oecumenische commissie die de jaarlijkse tentdienst en Helders Advent organiseert, had daarvoor een bijzonder programma samengesteld en zich verzekerd van de medewerking van een gelegenheidskoor en een ensemble van de Hellendoornse Harmonie. U…

Read more

Gebedsbrief mei: Soedan, etnische zuivering

Soedan is het toneel van etnische, religieuze en politieke spanningen. Christenen vormen een extra kwetsbare minderheid. Zij worden verdrukt door de overheid maar ook door hun medeburgers. Conservatieve moslims die een islamitische staat willen vormen, hebben veel invloed in het land. Moslims die christen worden riskeren de doodstraf wegens afvalligheid. In landen met christenvervolging zijn…

Read more

The Crucifixion

Zo’n veertig zangers van projectkoor frank en vrij – waaronder een aantal leden van het Christelijk Zangkoor Nijverdal – voeren op zaterdag 4 april The Crucifixion van John Stainer (1840 – 1901) uit. Aan het concert werken verder mee: tenor Aart Mateboer, bas Aart van der Snoek en organist Adriaan Koops. Het geheel staat onder…

Read more

Gebedsbrief februari: China, Xi Jinping is de nieuwe Mao

China steeg vorig jaar 16 plaatsen op de Ranglijst. Bijbelse teksten in kerken worden vervangen door citaten van president Xi Jinping. Kruisen werden van kerken verwijderd en 1.130 christenen gearresteerd. Sinds de instelling van de nieuwe godsdienstwet moeten kerken de Chinese vlag ophangen en in de eredienst het Chinese volkslied zingen. Monitoring van kerkdiensten neemt…

Read more

Gebedsbrief januari: twee jaar gebed voor India, vervolg

De situatie voor christenen in India verslechterd ieder jaar. Vorig jaar startte Open Doors daarom de actie “2 jaar bidden voor India”. Elke Indiër hoort volgens de regering hindoe te zijn. Christenen hebben daarom geen bestaansrecht en hun omgeving herinnert hen hier dagelijks aan. Radicale hindoes vervolgen christenen met geweld. De overheid moedigt het geweld…

Read more

Gebedsbrief december: Algerije, godsdienstvrijheid?

Algerije is in een jaar tijd twintig plaatsen gestegen op de Ranglijst Christenvervolging. Christenen met een moslimachtergrond komen steeds vaker uit voor hun geloof. Dit kan echter als godslastering worden gezien, waardoor ze vijandschap ondervinden vanuit familie en gemeenschap. Met name in de conservatieve regio’s waar radicale islamgroepen sterk aanwezig zijn. Er wonen circa 125.000…

Read more

De werkgroep Groene kerk krijgt het Reizende Duurzame Compliment uitgereikt.

Wat een verrassing! Tijdens de Duurzaamheidsavond op 8 oktober in ZINin kreeg de werkgroep Groene kerk het Reizende Duurzame Compliment uitgereikt. V.l.n.r.: Johan Schoppink, Dick de Vente, dhr. Van den Born en mevr. Paalman. Het Reizende Duurzame Compliment is een initiatief van Stichting Platform Duurzaam Hellendoorn. De Stichting wil hiermee mensen, groepen, organisaties in het…

Read more

Gebedsbrief november: Syrië, opnieuw geweld

In de afgelopen jaren leefden Syrische christenen regelmatig in grote angst. Dit werd veroorzaakt door bedreigingen en ontvoeringen door radicale islamitische groeperingen. De vervolging werd nog zwaarder door de komst van vele jihadisten en IS. Als gevolg hiervan zijn veel christenen gevlucht. Vanwege hun publieke rol waren veel pastors het slachtoffer van ontvoering. In streken…

Read more

Programma Leerhuis Nijverdal 2019-2020

JAARPROGRAMMA 2019 – 2020 Woensdag 11 september 2019. Ds. Hanneke Paas, emeritus-predikant in Nijverdal en was o.a. predikant in Rijnsburg. Roelof Hekman, lid van de evangelisatiecommissie van de PGDaarlerveen. ‘POWER4ISRAEL’ Beide sprekers zijn betrokken bij het ISRAEL PLATFORM HELLENDOORN NIJVERDAL (IPHN). Dit platform bestaat uit een aantal leden van verschillende kerken en heeft contactpersonen naar…

Read more

Gebedsbrief augustus: Laos, snelle stijger op Ranglijst Vervolging

Door de communistische achtergrond van Laos staat de regering afwijzend tegenover alles wat uit het Westen komt. Christenen worden bestempeld als spionnen en vijanden. Ze ondervinden vervolging vanuit de overheid en van boeddhistische monniken, leven voorzichtig om negatieve reacties te voorkomen. Slechts 3% van de Laotianen is christen. De overheid stelde in 2016 een nieuwe…

Read more

Zomerorgelconcerten 2019 in de kerk “de Regenboog”

In de maand augustus zijn er op vrijdagavond weer een nieuwe serie Zomerorgelconcerten in de Kerk “de Regenboog” te beluisteren. Bekende organisten als ook talentvolle organisten bespelen deze zomer het “Mense Ruiter” orgel. Op vrijdag 2 augustus trapt organist Gert van Hoef deze zomerserie af. Ook zullen een drietal talentvolle organisten hun opwachting maken namelijk:…

Read more

Kom 1ste Pinksterdag naar het Openluchttheater aan de Duivecatelaan in Nijverdal.

Om 19.00 uur zal daar een feestelijke Pinksterviering worden gehouden van alle kerken uit Nijverdal en Hellendoorn. Ds. Robert-Jan Perk verzorgt de meditatie. Muziekgroep rond Sicco Latul zal prachtige liederen ten gehore brengen. De Koninklijke Christelijke Muziekvereniging ADVENDO verzorgt de begeleiding van de samenzang en speelt enkele nummers. Kortom een viering om naar uit te…

Read more