Predikanten

* Zondag 22 mei 2022 doet ds. Liesbeth Jansen-Gort intrede als (parttime) predikant in onze gemeente. Zij zal zich vooral inzetten voor het ouderenpastoraat (met name in de tehuizen). Aan de dienst, die om 9.30 uur begint in Het Centrum, werken ook onze andere drie predikanten mee. * Ds. Wil Kaljouw heeft een beroep ontvangen…

Read more

ZATERDAG 11 JUNI: CONCERT IN ‘HET CENTRUM’

Wij – alle zangers van het Christelijk Zangkoor Nijverdal – zijn blij dat we, na 2,5 jaar ‘concertstilte’ vanwege corona, iedereen weer voor een concert kunnen uitnodigen. Op zaterdagavond 11 juni geven wij D.V. samen met het Christelijk Mannenkoor Hollandscheveld een concert in ‘Het Centrum’, Constantijnstraat 7a, Nijverdal. Musici: Frank Kaman: orgel, Henry Huisjes: piano,…

Read more

NACHT VAN GEBED 2022

Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Here Jezus. Zij vragen keer op keer om gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland. Doe mee met de Nacht van Gebed voor de vervolgde kerk, vrijdag 17 op zaterdag 18 juni, van…

Read more

Gebedsbrief juni: Somalië, geloven kan je leven kosten

Ondanks een lichte afname van gewelddadige aanvallen, blijft de vervolging extreem. Christenen zijn nergens veilig; stammen, families en radicale groeperingen vormen een serieuze dreiging. Al jarenlang is Somalië een veilige haven voor radicaalislamitische groeperingen zoals al-Shabaab. Zij willen het land ‘zuiveren’ van christenen en niets lijkt hen hierin tegen te houden. De gebieden onder hun…

Read more

Gebedsbrief mei: Indonesië, botsingen op Haruku

Indonesië is een van de grootste stijgers op de Ranglijst. Er waren meer incidenten van geweld tegen Indonesische christenen en toenemende druk van overheid op kerken en gelovigen. Er zijn plekken waar extremistische groeperingen grote invloed hebben op de autoriteiten en samenleving. In 2021 vonden in korte tijd  heftige aanvallen plaats, vier christelijke mannen werden…

Read more

Opbrengst kerkmarkt en collecte

De druk bezochte gezellige kerkmarkt op 9 april jl. heeft het mooie bedrag van € 5.000,– opgebracht. De opbrengst is deze keer bestemd vluchtelingen(werk), met name voor onze medemensen in en uit Oekraïne. De onlangs gehouden collecte voor de Nijverdalse stichting CHOE (Christelijke Hulp Oost Europa), eveneens voor Oekraïne, heeft ruim € 13.000,– opgebracht. Moge…

Read more

Hartelijk dank voor de soep

Namens de Oekraïense vluchtelingen en de organisatie alle soepkokers/kooksters hartelijk dank voor jullie bereidwilligheid om voor deze mensen een pannetje soep te koken. Het was overweldigend hoeveel mensen er wel niet bereid waren om soep te koken. We hadden makkelijk voor honderden mensen soep kunnen koken. In totaal hebben ruim 60 mensen zich opgegeven om…

Read more

Soep voor de Oekraïners

Vanuit de organisatie, die de opvang van de Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Hellendoorn coördineert, is aan de Raad van Kerken gevraagd of het mogelijk is om voor ongeveer 50 Oekraïense vluchtelingen gedurende 1 week (te beginnen aanstaande woensdag 23 maart) soep te maken en die om ongeveer 12.00 uur af te leveren bij de…

Read more

U2-kerkdienst in Nijverdal

De Ierse rockband U2 is al vele jaren wereldwijd populair. De muziek spreekt miljoenen mensen aan. Veel oude nummers zijn klassiekers geworden, die iedereen kent. Nummers als ‘One’, ‘Pride’ of ‘I still haven’t found’ zijn vaak te horen via de radio en scoren hoog in de playlists. Telkens weer verrast de band met nieuwe nummers…

Read more

Hulp voor de vluchtelingen uit de Oekraïne

Beste zusters en broeders De Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn participeert in het overleg betreffende de vluchtelingen uit de Oekraïne. Vandaar het volgende bericht. Voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne zijn er bedden, beddengoed, matrassen, lampjes, ledikantjes enz. nodig. Mogelijk ook kledingkasten, huisraad enz. Heeft u iets van deze spullen over, en wilt en kunt…

Read more

Gebed voor Oekraïne

Op de website van onze landelijke kerk wordt opgeroepen om te bidden voor Oekraïne. De preses van de generale synode, ds. René de Reuver: “Laten we samen in gebed gaan voor alle mensen die zo zwaar lijden in deze situatie. Heer, ontferm U over hen in dit verschrikkelijke oorlogsgeweld.” Op de website staat het volgende…

Read more

40-dagen tijd op Hof der Wonderen

Alles komt goed?! is de titel van de 40-dagenkalender van de Protestantse Kerk Nederland. Een lastige; niet voor niets staat er zowel een vraagteken als een uitroepteken achter. Op de Hof der Wonderen willen we elkaar in die periode drie keer ontmoeten om voedsel, ideeën en ervaringen rond dit thema te delen. Op aswoensdag 2 maart…

Read more

Vrijdag 4 maart 2022 Wereld¬gebedsdag een viering uit Engeland, Wales en Noord-Ierland (EWNI) met als thema’ Gods belofte’

Op de eerste vrijdag in maart gaat het gebed de wereld rond, ieder jaar opnieuw en honderdduizenden mensen voelen zich – in de 173 landen die meedoen aan de viering van Wereldgebedsdag – door gebed verenigd en bemoedigd .Wereldgebedsdag begon in 1927 in Amerika. Nederland doet sinds 1929 mee met de jaarlijkse viering. De hele…

Read more

Aanmelden niet meer nodig

Nu de coronamaatregelen weer meer ruimte bieden, gaan we terug naar de situatie van november 2021, met dien verstande dat er nu wel avonddiensten worden gehouden.  Er geldt vanaf zondag 30 januari 2022 geen maximum van 50 kerkgangers meer en dat betekent  dat u niet meer hoeft te  reserveren voor een dienst. Wel blijven de…

Read more

Gebedsbrief februari: Kazachstan, politieke storm

Christenen worden vooral vervolgd door de overheid. De dreiging van radicale moslims wordt door de overheid aangegrepen om steeds meer vrijheden in te perken. Door strenge wetgeving wil de regering controle houden over de samenleving. Kerken hebben daar veel last van. Diensten worden verstoord, gelovigen opgepakt, materiaal in beslag genomen. Vooral christenen met islamitische achtergrond…

Read more

SUCCESVOLLE HERFSTKERKMARKT

Het was gezellig en druk in Het Centrum zaterdag 30 oktober. De gezelligheid begon al dagen van te  voren toen zo’n 40 mensen in grote saamhorigheid bezig waren met de voorbereidingen. De vele kransen en herfststukjes, door de vrijwilligers gemaakt, vonden gretig aftrek. Het was verrassend hoeveel gebak, koek en cake door gemeenteleden werd gebracht…

Read more

Kampvuuravond

Dag mannen, Vrijdag 12 november komen we weer als mannen bij elkaar. Gezellig met elkaar het leven delen met daarbij een hapje en een drankje. Serieus en met een grap, kijken hoe Jezus werkt in onze levens. Naar elkaar luisteren en elkaar bemoedigen. Kom en ontdek de kracht van samen geloven. Wees welkom vanaf 19.30…

Read more

H E R F S T K E R K M A R K T

Als je aan de kerkmarkt denkt, denk je aan het voorjaar, aan de zaterdag voor de Stille Week. Maar corona heeft ons al twee jaar dwars gezeten. En het was zo’n geweldig gebeuren en zo gezellig…. Het gaf reuring in de gemeente en… het leverde een mooi bedrag op: de helft voor twee oud-gemeenteleden die…

Read more

HERFSTMARKT

De Creagroep is bezig met de voorbereiding van de HERFSTMARKT die we hopen te houden op zaterdag 30 oktober in “Het Centrum”. Op onderstaande foto’s willen we u vast mee laten genieten van onze voorbereiding. Wilt u ook meedoen, bel of mail dan met Tineke Rodenburg. Telefoon 0548 616854, of tinekerodenburg6@gmail.com

Read more

Startdienst op YouTube 

De mooie klanken van Advendo en een opkomend zonnetje leidden gistermorgen de Startzondag in. Het was een gezellig en goed samenzijn. Heel fijn om elkaar in de buitenlucht op het Evenemententerrein Notter/Zuna te kunnen begroeten. Van de dienst is een televisieopname gemaakt, die op YouTube is te zien: Startdienst 19 september 2021 – YouTube. Na…

Read more

Gebedsbrief oktober: vrouwen en vervolging

In veel culturen worden vrouwen als minderwaardig gezien. Christenvervolging komt hoofdzakelijk voor in de familiesfeer en sociale omgeving. De vrouwen krijgen te maken met huisarrest, gedwongen huwelijk of juist scheiding, verkrachting en ontzegging van de voogdij over de kinderen. Onderstaand enkele voorbeelden van deze vrouwen. Als IS in 2014 de Iraakse stad Qaraqosh aanvalt, denken…

Read more

Startzondag in de ‘open lucht’

Aanstaande zondag hopen we onze Startzondag te houden. In de ‘open lucht’, op de evenementen-weide bij ‘Kulturhus Irene’ te Notter (Van Kregtenweg 9). Via Boomcateweg en Klokkendijk makkelijk te bereiken. We beginnen met een kerkdienst (9.30 uur) met het thema ‘Van U is de toekomst’. De samenzang wordt begeleid door een orkest van KCMV Advendo.…

Read more

Praisedienst 26 september 2021

Zondag 26 september 2021 is er een praisedienst in de kerk van de vrij evangelische gemeente, Grotestraat 68 in Nijverdal. De dienst start om 18.30u.  Het thema van de dienst is: “on speaking terms”. Ds. Bertine van de Weg verzorgt de overdenking. De band Pearl uit Enschede zal deze avond voor ons spelen. Geef je…

Read more