Op de laatste woensdag van de maand, vanaf september t/m april, gaan van De Regenboog de deuren open. Op die ochtenden is er gelegenheid voor ontmoeting en gesprek. Voor wie dat wil is er de mogelijkheid om samen met de Creadoegroep artikelen te maken waarvan na verkoop de opbrengst bestemd is voor de jongerenzendingsorganisatie Jeugd met een Opdracht. Als groep werken wij jaarlijks mee aan de organisatie van de KERKMARKT. Wij willen dan de opbrengst bestemmen voor de Protestantse Gemeente Nijverdal en voor de Zending. Iedereen die, op welke manier dan ook, daaraan kan bijdragen is van harte welkom!  Zowel dames als heren!  En ….. wij staan open voor nieuwe ideeën. Met elkaar geven we op die manier vorm aan een stukje gemeente- zijn. Aan het begin van de morgen, omstreeks 10:00 uur, is er een moment van rust en bezinning. Ook als u vindt dat u niet creatief bent, of u wilt alleen maar gezellig een praatje maken of koffiedrinken, weet u welkom!  Er moet niets. Wij hopen u op de laatste woensdag van de maand te ontmoeten! Want dan heeft de kerk Open Huis!  Vanaf half tien vrije inloop, ingang Het Spectrum.
Contactadres: Tineke Rodenburg, tel. 616854.