Pastorale raden en sectie-indeling

De gemeente is verdeeld in drie pastorale raden, te weten noord, oost en zuid.
De grenzen van de raden zijn ingetekend op een topografische kaart en tevens vastgelegd door middel van een lijst van de straatnamen en postcodes die de grenzen van de raden aangeven.

De aanspreekpunten voor de Pastorale Raad Zuid zijn:
Predikant:
Ds.Wolter Broekema                       tel. 546110  w.broekema@kpnplanet.nl
Bestuurlijk ouderling:
Secretariaat: Corrie Amelink, Constantijn Huygensstraat 26, tel: 615157, secretariaat.zuid@pgnijverdal.nl

 

Overzicht van de sectie-indeling van Zuid

Sectie 1

Bentertsweg, Bote v.d.Walstraat, H.A.Hartholtstraat, Holterweg 2 t/m 80 en 1 t/m 71 (tot Noetselerweg), Seelandstraat, Smidsweg 57 t/m 97 en 72 t/ 110 (tussen Molenweg en Rijssensestraat), Wolterskampweg

Cp-coördinator:
Marianne Hilberink                Spoelerstraat 37        612020            marianne@hilberink.nu
Diaken:
Henk Minkjan                         Lage Esweg  92           06 20578799   hminkjan@outlook.com

Sectie 2

Bremweg, Brilsweg, Ericaweg 1 t/m 13 en 2 t/m 24 (tot Noetselerweg), Korenweg, Rijssensestraat 98 t/m 225 (tussen Smidsweg en rotonde Noetselerbergweg), Schansertweg, Van Alphenstraat, Veldkampsweg, Veldsweg

Ouderling/ Cp-coördinator:
Joke Heuver                            Grotestraat 178b        611029            jokeheuver@hotmail.com
Diaken:
Johan Schoppink                     Wolterskampweg 47  611380            johanschoppink@ziggo.nl

Sectie 3

Ericaweg 15 t/m 48 (van Noetselerweg tot Noetselerbergweg), Grondmanserve, Holterweg 73 t/m 105 en 82 t/m 116 (vanaf Noetselerweg zuidwaarts), Kozakkenveld, Noetselerbergweg, Noetselerweg, Samuelstraat, ’t Capittelgoed

CP- Coördinator:
Dieneke van Hoegee              Noetselerweg 81        623699            vanhoegee@hotmail.com
Diaken:
Hennie en Gerrit Mengerink  J.Perkstraat 29           610602            gjmengerink@yahoo.com

Sectie 4

Albert Verwey, Bergleidingweg 1 t/m 64 (tot rotonde Rijssensestraat), Brederodestraat, Jacob Catsstraat, Potgieterstraat, Vondelstraat

Cp- coördinator:
Johanna Eshuis                     Rijssensestr. 114-3     610253            johanna.eshuis@hetnet.nl
Corrie Amelink                       Const.Huygensstr.26  615157            corrieak@icloud.com
Diaken:
Jan Ehrenhard                       Henri Dunantplein 50 625095  j.ehrenhard6@kpnplanet.nl

Sectie 5

Const.Huygensstraat, De Genestetstraat, Jan Luykenstraat, PC Boutensstraat, Portlandweg, Roemer Visscherstraat, Staringstraat, Ten Katestraat

Cp- coördinator:
Johanna Eshuis                     Rijssensestr. 114-3     610253            johanna.eshuis@hetnet.nl
Corrie Amelink                       C.Huygensstr. 26        615157            corrieak@icloud.com
Diaken:
Herma Gottemaker                Saesbrinckserve 8      06 38155484 hermagottemaker@outlook.com

Sectie 6

J.Perkstraat, PC Stamstraat, Rijssensestraat 148 t/m 282 en 227 t/m 403 (vanaf rotonde Noetselerbergweg richting Rijssen), Willem Kloosstraat, Notter: Klokkendijk, Zuna: Dennenweg, Molendijk, Provincialeweg Zuna, Smalendijk

Ouderling/cp-coördinator:
Joke van Weert                      Keizersweg 33            620488            j.vanweert@hotmail.com
Diaken:
Elze de Groot                        Lentzinckserve 14       616733            ElzedeGroot@home.nl

Sectie 7

Bilderdijkstraat, Da Costastraat, Helmersstraat, Nicolaas Beetsstraat 21 t/m 55 en 12 t/m 36 (van Portlandweg tot Vondelstraat), PC Hooftstraat, Reviusstraat

Ouderling/ cp-coördinator:
Alie ter Avest                          Da Costastraat 3         612077            g.teravest@kpnmail.nl
Diaken:
Elze de Groot                         Lentzinckserve 14       616733            ElzedeGroot@home.nl

     Sectie 8

Hexelerweg, Koeveenweg, Koningsweg, Lage Esweg, Ligtenbergerweg, Twistveldweg

Ouderling/ Cp-Coördinator:
Gerdinand Piksen                  Wolterskampweg 6    614052            g.piksen@live.nl
Diaken:
Diny Middelesch                    Lage Esweg 86            616856            b.middelesch@zonnet.nl

Sectie 9

Arend Stegemanweg, Bergleidingweg 66 t/m 120 (vanaf rotonde tot Holterweg), Corn.Kuyperweg, De Croese, Ericaweg 35 t/m 55 en 54 t/m 98 (tussen Noetselerbergweg en Holterweg), Keizersweg, Lentzinckserve, Saesbrinkserve, Slotmansweg, Tiesselinckserve, VanIttersumweg

CP-Coördinator:
Mannie van Keulen               Const.Huygensstr.22  0622450335    mannie@ch22.nl
Diaken:
Tootje Melenboer                  Bergleidingweg 38     617364      henrimelenboer@hotmail.com

Sectie 10

Banninksweg, Frans Halsstraat, Gerard Doustraat, Jan Steenstraat, Mensinkweg 1 t/m 55 en 2 t/m 38 (tussen Rijssensestraat en Godfried Bomansstraat), Nicolaas Beetsstraat 1 t/m 19 en 2 t/m 10 (tot Portlandweg), Paulus Potterstraat, Pieter de Hooghstraat, Rembrandtplein, Tollensstraat, Van Ostadestraat, Van Ruysdaelstraat

Cp-Coördinator:
Hendrika Kreileman               Bonteweg 41-38         614607            hjkreileman@gmail.com
Diaken:
Gerrit en Hennie Mengerink  J.Perkstraat 29           610602            gjmengerink@yahoo.com

Sectie 11

Bonteweg 41 en 43, Duivenbreeweg (Hoge Es en aanleunappartementen)

Cp-coördinator:
Ada Smit                                Lentzinckserve 24       614593            adasmit@hotmail.com
Diaken:
Tootje Melenboer                  Bergleidingweg 38     617364    henrimelenboer@hotmail.com

 

————————————————————————————————————————-
Pastorale ouderlingen:
Job Morsink:                         tel. 06 53 13 00 55    e-mail: jobenhenk@gmail.com
Dieuwke Kaspersma:           tel. 06 18 74 82 70    e-mail: c.d.kaspersma@gmail.com

Voor rouwverwerking:
Annelies v.d.Vegt                 tel. 06 12 82 35 86, e-mail: annelies-vandervegt@kpnplanet.nl

Voor crisispastoraat:
Na 1 oktober 2022: Ds.Wolter Broekema            tel. 546110  w.broekema@kpnplanet.nl

Voor de Hoge Es:
Ds. Liesbeth Jansen-Gort tel. 06 40 16 89 68 e-mail: ds.jansen@pgnijverdal.n