Bijna alle Alpha-deelnemers geven na de cursus aan door te willen gaan met een vervolggroep, die we groeigroepen noemen. Inmiddels draaien daarvan verschillende kringen. Daar wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het geloofsniveau van de deelnemers.  We denken dat de kleine kring bij uitstek geschikt is om geloven niet alleen een zaak voor de zondag, maar ook voor doordeweeks  te doen zijn, om zo tot geloofsgroei te komen. Ook om – en dat ervaren we als een geweldige mogelijkheid in de groepen – pastoraat (omzien naar elkaar) te beleven. Onze visie is dat, willen we met onze gemeente toekomst hebben, we een levende gemeente nodig hebben. Dit laatste begint bij een ieder persoonlijk. Zeker met het oog op de grootschaligheid van onze gemeente, geldt het belang van de kleine kring en een persoonlijk levend geloof. Die kleine (huis)kringen zijn misschien ook wel de toekomst van de kerk en voor onze en andere gemeenten. Hebt u belangstelling. Dan kunt u meer informatie krijgen bij Anton Kreileman, tel. 614607 of Gerhard Nijhoff, tel. 616487.