Stichting Nijverdal helpt Nusfalau

Stichting Nijverdal helpt Nusfalau heeft als doel het verlenen van humanitaire en materiële hulp op christelijke grondslag, aan diverse groepen uit de Roemeense samenleving, teneinde de sociaal-maatschappelijke en economische positie van deze groepen te verbeteren en daarnaast het verrichten van alle handelingen, die met voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting is onder meer bezig met onderstaande projecten:

  • het onderhouden van kerkelijke contacten;
  • het opzetten/begeleiden van projecten in de landbouw;
  • het uitlenen van hulpmiddelen zoals rolstoelen, rollators, krukken, po-stoelen, verbandmaterialen etc.;
  • het verspreiden van incontinentiematerialen;
  • het inzamelen van oud ijzer om haar activiteiten financieel mogelijk te maken;
  • het ondersteunen van nieuw op te zetten projecten.

Is uw belangstelling gewekt, dan kunt u altijd voor meer informatie terecht bij onderstaande bestuursleden.

Voorzitter Wielent Zonnebeld, voorzitter@nijverdalhelptnusfalau.nl
Secretaris Piet de Gooijer, secretaris@nijverdalhelptnusfalau.nl
Penningmeester Dick Harting, penningmeester@nijverdalhelptnusflau.nl

Commissie Neubrandenburg

‘In Christus verbonden, in vriendschap verenigd’

Sinds het begin van de jaren tachtig vinden er ontmoetingen plaats tussen de Protestantse Gemeente Nijverdal en de St. Michaels Gemeinde (St. Michael Gemeinde Neubrandenburg), een van de Evangelisch Lutherse Kerken in Neubrandenburg. Deze prachtige stad met de vier poorten lag destijds nog in de DDR. Verhalen van mensen die er destijds naar toe reisden, lijken te gaan over een eeuwigheid geleden.  Er is intussen veel veranderd en niet altijd ten goede. Er is veel werkloosheid, jongeren trekken weg. De secularisatie is ook daar toegenomen. Na de val van de muur zijn veel contacten tussen kerken in Nederland en Duitsland verwaterd of op een laag pitje gezet. De onze zijn gelukkig gebleven. In een kleiner wordende wereld die steeds minder boodschap lijkt te hebben aan de Blijde Boodschap willen we elkaar blijven bemoedigen en proberen we van elkaar te leren.

Graag nodigen we u uit om mee te denken en te doen, bijvoorbeeld door een keer mee te gaan en/of als gastgezin op te treden. Ook nieuwe commissieleden zijn zeer welkom. Specifieke informatie over uitwisselingen vindt u in ‘Het Kerkvenster’.
Hebt u vragen of opmerkingen dan kunt u mailen naar neubrandenburg@pgnijverdal.nl