De Regenboog

kijken / luisteren op:

Het Centrum

kijken / luisteren op:

De Regenboog

kijken/luisteren op:

Het Centrum

kijken/luisteren op:

Onze missie

We willen een open en veelkleurige geloofsgemeenschap zijn, verenigd rond het Woord van God, dat werkelijkheid geworden is in Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer. Door dat levende woord zijn we geraakt, in beweging gezet en zoeken we naar wegen om geloof en samenleven met elkaar te verbinden en in onze tijd relevant en aansprekend te maken.

Ter overdenking

1 Verblijd u in de Heer te allen tijd,
dat zeg ik u, dat zeg ik u: verblijd u,
verblijd u, want de Heer is zeer nabij,
de Heer is zeer nabij en Hij bevrijdt u.

Lied 450:1

Agenda

In deze agenda een overzicht van alle kerkdiensten en activiteiten.

In deze agenda ziet u het overzicht van alle kerkdiensten.

In deze agenda ziet u het overzicht van de overige activiteiten.

Laatste nieuws

Adventsconcert Looft den Heer uit Notter

Op DV vrijdag 22 december geeft de Christelijk Gemengde Zangvereniging Looft den Heer uit Notter een adventsconcert in de Dorpskerk in Wierden. Tussen alle verschillende concerten en zangavonden die in…

Lees meer

VOLKSKERSTZANG 2023

Op zondag 17 december – 3e advent – bent u van harte uitgenodigd deel te nemen aan de jaarlijkse Volkskerstzang. Ook dit jaar vindt dit plaats in Het Centrum aan…

Lees meer

Kerknieuws

Jeugdkerk 10 december en 14 januari

Hallo jongelui en ouders, Zondag 10 december is er weer Jeugdkerk. Let op: deze keer is het in Het Centrum. We hopen jullie allemaal weer te ontmoeten en natuurlijk zijn…

Lees meer

Kindernevendienst en oppas

Iedere tweede en vierde zondag van de maand is er kindernevendienst en oppas. Eerste Kerstdag is de bijzondere dienst voor jong en oud met daarin een musical ‘van eigen bodem’…

Lees meer

Bij de kerkdiensten

Morgendiensten Vanaf zondag 3 december is er één morgendienst, de ene week in De Regenboog en de andere week in Het Centrum. De avonddienst wordt gehouden in hetzelfde kerkgebouw als…

Lees meer

Facebook