De Regenboog

kijken / luisteren op:

Het Centrum

kijken / luisteren op:

De Regenboog

kijken/luisteren op:

Het Centrum

kijken/luisteren op:

Onze missie

We willen een open en veelkleurige geloofsgemeenschap zijn, verenigd rond het Woord van God, dat werkelijkheid geworden is in Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer. Door dat levende woord zijn we geraakt, in beweging gezet en zoeken we naar wegen om geloof en samenleven met elkaar te verbinden en in onze tijd relevant en aansprekend te maken.

Ter overdenking

Kom, als je moe bent van je vlucht.Hier ben je veilig, hier is rust.Kom, met je wanhoop en verdriet.Hier mag je weer een toekomst zien.Met open armen word je ontvangen.

‘Met open armen’ – Schrijvers voor Gerechtigheid

Agenda

In deze agenda een overzicht van alle kerkdiensten en activiteiten.

In deze agenda ziet u het overzicht van alle kerkdiensten.

In deze agenda ziet u het overzicht van de overige activiteiten.

Laatste nieuws

Lerend Geloven 2023 / 2024

Het nieuwe programmaboekje Lerend Geloven 2023-2024 is samen met Het Kerkvenster bezorgd. Als u het niet heeft ontvangen, neemt u dan contact op met onze leden van de Commissie Vorming…

Lees meer

FreeXs sportweek 2023

Ook dit jaar zal er weer een FreeXs sportweek georganiseerd worden. De FreeXs sportweek is een sportweek waarin een groep jongeren in twee aparte groepen de sportvelden opgaan in Nijverdal…

Lees meer

Kerknieuws

Onderzoeksrapport toekomst kerkgebouwen

De leden van de gemeente kunnen het rapport van de werkgroep Toekomst kerkgebouwen PGN, dat 10 juli jl. is gepresenteerd in de gemeentevergadering, inzien (en downloaden) via de scipio-app. Zie…

Lees meer

Eén morgendienst in de zomer

Evenals in de afgelopen wintermaanden zal er in de zomervakantie van de scholen één morgendienst worden gehouden, de ene week in Het Centrum, de andere week in De Regenboog. De…

Lees meer

Facebook