De Regenboog

Grotestraat 127
7443 BE Nijverdal
Tel. 0548-614000
Mail: hetspectrum@pgnijverdal.nl

kijken / luisteren op:
Kerkomroep of YouTube

Het Centrum

Constantijnstraat 7a
7442 MC  Nijverdal
Tel: 0548-612796
Mail: hetcentrum@pgnijverdal.nl

kijken / luisteren op:
Kerkomroep of YouTube

Onze missie

We willen een open en veelkleurige geloofsgemeenschap zijn, verenigd rond het Woord van God, dat werkelijkheid geworden is in Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer. Door dat levende woord zijn we geraakt, in beweging gezet en zoeken we naar wegen om geloof en samenleven met elkaar te verbinden en in onze tijd relevant en aansprekend te maken.


De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt die koud zijn en versteend,
herbouwt wat is vernield, maakt een, wat is verdeeld.
Lied 686:1

 

Agenda

In deze agenda een overzicht van alle kerkdiensten en activiteiten.

In deze agenda ziet u het overzicht van alle kerkdiensten.

In deze agenda ziet u het overzicht van de overige activiteiten.

Laatste nieuws

Week van Gebed 2023

Van 15 t/m 22 januari vindt de Week van Gebed plaats. Christenen in Nederland (en wereldwijd) komen in deze week samen rond het thema ‘Doe goed, zoek recht’, voor bezinning…

Lees meer

Gebedsbrief januari: Colombia

In 2021 gingen veel Colombianen de straat op om te protesteren. De protesten waren gericht tegen corruptie en de overheid. Christelijke leiders steunden deze acties en kregen op hun beurt…

Lees meer

Kerknieuws

Enquête toekomst kerkgebouwen

Een dezer dagen ontvangt u, als gemeentelid van PG Nijverdal, naast de enveloppe voor Kerkbalans een brief met daarin een enquête over de toekomst van onze kerkgebouwen. Deze papieren enquête kunt u invullen en opsturen in de bijgeleverde enveloppe, zonder postzegel. Mochten er meer mensen uit één gezin de enquête willen invullen dan liggen er…

Lees meer

Kerkdiensten december 2022 t/m februari 2023

Vanwege de energiecrisis heeft de overheid een dringend beroep op ons allen gedaan om zuinig om te gaan met energie. Als ‘groene kerk’ willen ook wij hier gehoor aan geven. Nadat hierover in verschillende gremia uitvoerig was gesproken heeft de kerkenraad besloten om de zondagmorgendiensten vanaf zondag 4 december 2022 tot en met zondag 26…

Lees meer

Check uw tekst op de website van PG Nijverdal

Klopt de tekst van uw (werk)groep, vereniging en/of koor nog op de website van PG Nijverdal? Deze tekst is al weer een paar jaar geleden op de site gezet, maar wellicht hebben er intussen wijzigingen plaatsgevonden. Wilt u die dan doorgeven aan webredactie@pgnijverdal.nl? Dan is onze website weer up-to-date en staat uw groep er weer…

Lees meer

Facebook