De Regenboog

kijken / luisteren op:

Het Centrum

kijken / luisteren op:

De Regenboog

kijken/luisteren op:

Het Centrum

kijken/luisteren op:

Onze missie

We willen een open en veelkleurige geloofsgemeenschap zijn, verenigd rond het Woord van God, dat werkelijkheid geworden is in Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer. Door dat levende woord zijn we geraakt, in beweging gezet en zoeken we naar wegen om geloof en samenleven met elkaar te verbinden en in onze tijd relevant en aansprekend te maken.

Ter overdenking

Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen;
de tien geboden en de veertig slagen,
dit hele leven dat geen leven is.
Lied 536: 1

Agenda

In deze agenda een overzicht van alle kerkdiensten en activiteiten.

In deze agenda ziet u het overzicht van alle kerkdiensten.

In deze agenda ziet u het overzicht van de overige activiteiten.

Laatste nieuws

Kerknieuws

Beroepingswerk

Op 7 maart 2023 heeft de classis Overijssel-Flevoland toestemming verleend om te gaan beroepen in de vacature die is ontstaan door het vertrek van ds. Wil Kaljouw. De beroepingscommissie kan haar werk nu voortvarend voortzetten. De gemeente wordt tot 10 april 2023 in de gelegenheid gesteld namen in te dienen van beroepbare predikanten die, gelet…

Lees meer

Kerkdiensten december 2022 t/m februari 2023

Vanwege de energiecrisis heeft de overheid een dringend beroep op ons allen gedaan om zuinig om te gaan met energie. Als ‘groene kerk’ willen ook wij hier gehoor aan geven. Nadat hierover in verschillende gremia uitvoerig was gesproken heeft de kerkenraad besloten om de zondagmorgendiensten vanaf zondag 4 december 2022 tot en met zondag 26…

Lees meer

Check uw tekst op de website van PG Nijverdal

Klopt de tekst van uw (werk)groep, vereniging en/of koor nog op de website van PG Nijverdal? Deze tekst is al weer een paar jaar geleden op de site gezet, maar wellicht hebben er intussen wijzigingen plaatsgevonden. Wilt u die dan doorgeven aan webredactie@pgnijverdal.nl? Dan is onze website weer up-to-date en staat uw groep er weer…

Lees meer

Facebook