De Regenboog

kijken / luisteren op:

Het Centrum

kijken / luisteren op:

De Regenboog

kijken/luisteren op:

Het Centrum

kijken/luisteren op:

Onze missie

We willen een open en veelkleurige geloofsgemeenschap zijn, verenigd rond het Woord van God, dat werkelijkheid geworden is in Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer. Door dat levende woord zijn we geraakt, in beweging gezet en zoeken we naar wegen om geloof en samenleven met elkaar te verbinden en in onze tijd relevant en aansprekend te maken.

Ter overdenking

Dans mee met Vader, Zoon en Geest,
kom binnen in hun kring,
dat wervelende samenspel
van ver voor ons begin.
De wereld van vandaag is ons
vanouds al toegedacht
als dansvloer waar de liefde leidt
en waar de hoop ons wacht.

Lied 706:1

Agenda

In deze agenda een overzicht van alle kerkdiensten en activiteiten.

In deze agenda ziet u het overzicht van alle kerkdiensten.

In deze agenda ziet u het overzicht van de overige activiteiten.

Laatste nieuws

Organisator voor de tentdienst gezocht!

Elk jaar wordt er in een mooie samenwerking tussen de Raad van Kerken en Bruisend Nijverdal een Oecumenische Tentdienst georganiseerd tijdens Bruisend Nijverdal. Dit zijn al jaren goed bezochte diensten…

Lees meer

NACHT VAN GEBED 2023

Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Here Jezus. Zij vragen keer op keer om gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht…

Lees meer

PINKSTEREN

Op 1ste Pinksterdag is er weer de traditionele Pinksterviering in het Openluchttheater. De viering begint om 19.00 uur. Ds. Albert Jan Holsappel van de Levensbron verzorgt een korte meditatie. De…

Lees meer

Kerknieuws

Eén morgendienst in de zomer

Evenals in de afgelopen wintermaanden zal er in de zomervakantie van de scholen één morgendienst worden gehouden, de ene week in Het Centrum, de andere week in De Regenboog. De…

Lees meer

Beroepingswerk

Op 7 maart 2023 heeft de classis Overijssel-Flevoland toestemming verleend om te gaan beroepen in de vacature die is ontstaan door het vertrek van ds. Wil Kaljouw. De beroepingscommissie kan…

Lees meer

Facebook

Onze missie

We willen een open en veelkleurige geloofsgemeenschap zijn, verenigd rond het Woord van God, dat werkelijkheid geworden is in Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer. Door dat levende woord zijn we geraakt, in beweging gezet en zoeken we naar wegen om geloof en samenleven met elkaar te verbinden en in onze tijd relevant en aansprekend te maken.

Ter overdenking

Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen;
de tien geboden en de veertig slagen,
dit hele leven dat geen leven is.
Lied 536: 1