Info kerkdiensten

Het actuele overzicht van onze kerkdiensten vindt u op onze pagina Agenda.

Op zondagmorgen komt de gemeente bijeen rondom het Woord van God om samen de Goede Boodschap te vieren. De diensten worden afwisselend gehouden om half 10 in De Regenboog aan de Grotestraat 127 of in Het Centrum aan de Constantijnstraat 7a. Zie onze agenda voor de locatie.

In de morgendiensten in De Regenboog is er op de tweede en vierde zondag van de maand oppas en kindernevendienst. Op andere zondagen liggen er leuke boekjes in de hal van de kerk met Bijbelse kleurplaten, puzzeltjes, etc. De kinderen mogen zo’n boekje meenemen naar hun zitplaats. De gemeenteleden en gasten worden welkom geheten door gastvrouwen en gastheren en na de dienst is er de mogelijkheid om samen koffie te drinken.

De avonddiensten worden om half zeven gehouden, afwisselend in De Regenboog of in Het Centrum. De plaats van samenkomst wordt vermeld in het kerkblad Het Kerkvenster en op de agenda van de website.

 

Voorbedeboek

In het portaal van de kerkgebouwen ligt elke zondagmorgen het voorbedeboek. Daarin kunnen gebedsintenties en voorbeden worden geschreven. De predikant neemt deze voorbeden in het gebed op, evenals de gebedsintenties die door de kinderen van de kindernevendienst worden meegenomen.

 

Gastheren/Gastvrouwen

Contactadres: Corry ten Hove, corrytenhove@ziggo.nl (De Regenboog) en Anke Bosch, ankebosch@pgnijverdal.nl (Het Centrum).

 

Oppasdienst:

De Regenboog: Maaike Konijnenbelt, tel. 06-23398519, oppasdienstderegenboog@pgnijverdal.nl

 

Kindernevendienst:

Desiree Pastink, desireepastink@pgnijverdal.nl, kijk voor meer informatie op de pagina Kinderen 4-12 jaar.

 

Nieuwsbrief

Berichten voor de zondagse Nieuwsbrief graag zo beknopt mogelijk vóór vrijdagmorgen 11.00 uur doorgeven aan: nieuwsbrief@pgnijverdal.nl

 

Uitzending diensten

De diensten worden met beeld en geluid uitgezonden via |Kerkomroep.nl en YouTube. Zie  Diensten beluisteren of bekijken

 

Kerkradio

Aanvraag, aansluiting en storingsmelding:
Geri ter Avest, tel. 612077

 

Verzorging bloemen en Liturgische Bloemschikgroep

Marianne Schotman, j.schotman@ziggo.nl
Ellen Kamp, jankamptransport@versatel.nl

 

Preekvoorziening doven:

Arie van de Vegt, tel. 611487

 

Preekvoorziening:

Anton Kreileman, tel. 614607, e-mailadres: antonkreileman@pgnijverdal.nl.

 

Vervoer van ouderen naar kerkdiensten:

Gerrit en Henny Mengerink, tel. 610602

 

Gereserveerde plaats?

In de Regenboog is een klein aantal plaatsen gereserveerd voor mensen met een beperking. Dat is te zien aan de kaartjes op de stoelen. Tot 10 minuten voor aanvang van de dienst worden de stoelen vrijgehouden. Voor vragen kunt u altijd bij de koster terecht, die op zondagmorgen te vinden is in het voorportaal/hal van de kerk. De koster is graag bereid u een plekje te wijzen als het u niet lukt een geschikte plaats te vinden.