Waarom moet duurzaam leven een thema zijn waarover binnen de kerk wordt gesproken?
Er is al zoveel binnen de kerk waar we ons mee bezighouden. Is het dan nodig dat we in de kerk dit onderwerp ook nog eens oppakken?
Al in Genesis 2 lezen we:
“God bracht de mens in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken.”
Bewerken: alle lichamelijke en geestelijke menselijke arbeid.
Bewaken: behoeden, zorg dragen voor, tot zijn recht laten komen, vooruit denken, dus
toekomstgericht.
Opvallend dat deze begrippen aan elkaar verbonden zijn: bewerken en bewaken.
Onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Bewerken doen we wel. Maar bewaken we ook voldoende? En hoe doen we dat dan?

Duurzaam leven is een concrete vorm van voor je naaste zorgen.
Onze manier van leven heeft grote gevolgen voor mensen in andere landen. Denk aan orkanen en overstromingen, die zijn een gevolg van de klimaatverandering. De schepping is een wonder waar we voorzichtig en in dankbaarheid mee om moeten gaan. Die mogen we niet naar de knoppen helpen. Daarover hoort een kerk te spreken. Zo staat het ook in de kerkorde. Zorg voor de schepping is onderdeel van onze diaconale opdracht.
In Nederland zijn heel wat kerken “groen”. (inmiddels 230!)
Groene kerk is geen keurmerk, maar een belofte. Het gaat erom wat een kerk in de directe omgeving kan doen. Er is de serieuze intentie om stapjes te zetten op het pad van verduurzaming en dat alles dus in de eigen omgeving.
Ook in Nijverdal zijn we groene kerk.

Groene Kerkcommissie:
Wilma Evenhuis wilmaevenhuis@gmail.com
Lia Feddes benliaf@hotmail.com
Hetty Nijmeijer h.senkeldam@kpnmail.nl
Johan Schoppink johanschoppink@ziggo.nl
Pieter v.d. Veen p-s.vdveen@hccnet.nl
Dick de Vente dick@famdevente.demon.nl

Meer van de Groene kerk:

Het acht uur Journaal van 6 mei 2019 begint met

Er is soep en soep

Werkgroep Groene kerk kreeg het Reizende Duurzame Compliment

film groene kerk 13 oktober 2019

Pro Ecclesia ac Nocte