Taken en verantwoordelijkheden 

Het College van Kerkrentmeesters heeft tot doel:

  • de mogelijkheden te scheppen om de voortgang van de verkondiging van het Woord van God te waarborgen;
  • de kerkenraad te voorzien van financiële middelen om personeel en gebouwen op een verantwoorde manier te beheren;
  • de kerkenraad in staat te stellen het beleid tot uitvoering te brengen.

Daarbij ligt de nadruk op het inzamelen van de financiële middelen, het beheer van deze financiële middelen en het onderhoud en beheer van de gebouwen ten dienste van de erediensten en alle nevenactiviteiten.

Contactgegevens

Voorzitter: Wielent Zonnebeld wielent@zonnebeld.nl
Vice-voorzitter Henk Gottemaker famgottemaker@home.nl
Secretaris: Germienke Nijman secretariscvk@pgnijverdal.onmicrosoft.com
2e Secretaris
Technische zaken Ron Brouwer rabrouwer@hotmail.com
Technische zaken Henri Nijland info@nijlandinspecties.nl
Penningmeester Gerrit Stokvis gerritstokvis@pgnijverdal.onmicrosoft.com
Algemeen bestuurslid Hermi Weijers fwieringa@hetnet.nl
Ledenadministratie Jan Nekkers nekkersjan@gmail.com
Personeel Henk Hospers henkhospers@pgnijverdal.onmicrosoft.com
Personeel Henk Gottemaker famgottemaker@home.nl

 

Het contactadres van het college is:

College van Kerkrentmeesters
Secretaris: Germienke Nijman, secretariscvk@pgnijverdal.onmicrosoft.com
IBAN-nr.
NL47 INGB 0000 8002 97 of
NL96 RABO 0327 3039 72