Onder dit tabblad vindt u de meest actuele zaken, zoals de agenda en de foto’s.

Kerkdiensten online en fysiek

In iedere dienst zijn in Het Centrum maximaal 40 en in De Regenboog maximaal 60 kerkgangers van harte welkom (exclusief degenen die medewerking verlenen in/aan een dienst). U kunt de diensten ook thuis bijwonen via Kerkomroep.nl of de Kerkomroep-app (zoek een kerk: Nijverdal, PG Nijverdal, De Regenboog of Het Centrum). Of via YouTube: PG Nijverdal Het Centrum en PG Nijverdal De Regenboog. Zowel via Kerkomroep als via YouTube kunnen de diensten ook later gevolgd worden.

Aanmelden voor de diensten U kunt zich voor een dienst aanmelden via deze website van maandagmorgen tot zaterdagmiddag 12.00 uur. Wanneer u op ‘Reserveer uw kerkdienst’ klikt, ziet u een weekagenda met de eerstvolgende diensten. U klikt een kerkgebouw aan en vervolgens vult u uw gegevens en het aantal plaatsen in. U ontvangt een automatische ontvangstbevestiging van uw reservering en later een definitieve bevestiging. Als u geen gebruik kunt maken van internet kan dit – op maandag en dinsdag –telefonisch via 06 – 20040383. Zij die medewerking verlenen aan/in een dienst moeten zich niet aanmelden. Als u zich hebt aangemeld en u kunt, vanwege ziekte of om een andere reden, de dienst niet bijwonen, wilt u dan uw aanmelding annuleren?

Voor het bijwonen van een kerkdienst geldt:

  • kom bij corona-gerelateerde klachten niet naar de kerk;
  • houd minimaal anderhalve meter afstand van anderen, zowel in de kerk als buiten;
  • draag een mondkapje bij binnenkomst en vertrek en maak gebruik van het desinfecteringsmiddel dat bij de ingang staat.

Zingen in de diensten
Er is nog geen samenzang. In de meeste diensten is nu weer een zanggroepje. Ook wordt gebruik gemaakt van opnamen via YouTube.

Kinderen
Er is momenteel alleen in de morgendiensten in De Regenboog een ‘kindermoment’ voor zowel kinderen die eventueel naar de kindernevendienst gaan als kinderen die thuis met hun ouders de dienst via Kerkomroep of YouTube volgen. Als het op een bepaalde zondag anders is, (zoals op zondag 9 mei en op Eerste Pinksterdag) wordt dit meegedeeld via de Nieuwsbrief. Op het YouTubekanaal van zowel De Regenboog als Het Centrum staat het verhaal voor de kinderen.

Pastoraat en voorbede

  • Voor contact met een predikant kunt u telefonisch of per mail een afspraak maken.
  • Voor de diensten kan via de predikanten per mail of telefonisch voorbede worden gevraagd. Ook kan dit via het voorbedeboek dat in de hal van de kerkgebouwen ligt.

Update mei 2021