Onder dit tabblad vindt u de meest actuele zaken, zoals de agenda en de foto’s. Hieronder leest u de actuele informatie rond de kerkdiensten.

(Samen)zang
Voorlopig wordt in de diensten nog wel medewerking verleend door zanggroepjes, maar er is ook meer samenzang. Bij ieder lied wordt aangegeven wat door de zanggroep en wat door allen wordt gezongen.

Koffie na de dienst
Sinds zondag 4 juli is er weer gelegenheid om na de morgendiensten koffie/thee te drinken.

Kerkdiensten fysiek en online
In iedere dienst zijn in Het Centrum 100 en in De Regenboog 150 kerkgangers van harte welkom (exclusief degenen die medewerking verlenen in/aan een dienst). U kunt de diensten ook thuis bijwonen via Kerkomroep.nl of de Kerkomroep-app (zoek een kerk: Nijverdal, PG Nijverdal, De Regenboog of Het Centrum). Of via YouTube: PG Nijverdal Het Centrum en  PG Nijverdal De Regenboog.
Zowel via Kerkomroep als via YouTube kunnen de diensten ook later gevolgd worden.

Ook vakantiegangers en gasten
Niet alleen gemeenteleden, maar ook vakantiegangers en andere gasten kunnen zich aanmelden voor de diensten. Weet u/je welkom!

Aanmelden voor de diensten
Het is nog wel nodig je voor de diensten aan te melden. Dit kan via deze  website van maandagmorgen tot zaterdagmiddag 12.00 uur. Wanneer u op ‘Reserveer uw kerkdienst’ klikt, ziet u een weekagenda met de eerstvolgende diensten. U klikt een kerkgebouw aan en vervolgens vult u uw gegevens en het aantal plaatsen in. U ontvangt een automatische ontvangstbevestiging van uw reservering en later een definitieve bevestiging. Als u geen gebruik kunt maken van internet kan dit – op maandag en dinsdag –telefonisch  via  06 – 20040383.
Zij die medewerking verlenen aan/in een dienst moeten zich niet aanmelden.
Als u zich hebt aangemeld en u kunt, vanwege ziekte of om een andere reden, de dienst niet bijwonen, wilt u dan uw aanmelding annuleren?

Voor het bijwonen van een kerkdienst geldt voorlopig nog wel:

  • houd anderhalve meter afstand van anderen;
  • volg s.v.p. de aanwijzingen van de gemeenteleden met een rood hesje;
  • kom bij corona-gerelateerde klachten niet naar de kerk.

Kinderen
Er is momenteel alleen in de morgendiensten in De Regenboog een ‘kindermoment’ voor zowel  kinderen die eventueel naar de kindernevendienst gaan als kinderen die thuis met hun ouders de dienst via Kerkomroep of YouTube  volgen. Als het op een bepaalde zondag anders is wordt dit meegedeeld via de zondagse nieuwsbrief.

Pastoraat en voorbede
Voor contact met een predikant kunt u telefonisch of per mail een afspraak maken. Zie voor vervanging tijdens de vakantieperiode Het Kerkvenster en/of de nieuwsbrief.
Voor de diensten kan via de predikanten per mail of telefonisch voorbede worden gevraagd.
Ook kan dit via het voorbedeboek dat in de hal van de kerken ligt.

 

Update juli 2021