CHRISTELIJK  ZANGKOOR NIJVERDAL

De leden van het Christelijk Zangkoor Nijverdal (CZN) zijn enthousiast over hun koor en willen dat enthousiasme graag ook overdragen aan anderen. Wij zijn een gemengd meerstemmig koor met ruim 70 leden. We bestaan al ruim 60 jaar. In Frank Kaman hebben we sinds 10 jaar een professionele, gedreven en inventieve dirigent. Iedere dinsdagavond – de vakanties uitgezonderd – zingen we van 19.45–21.45 uur in Het Centrum, Constantijnstraat 7a te Nijverdal. Het repertoire bestaat uit christelijke liederen en muziekstukken, daarnaast zingen we ook algemene liederen. Ook dit jaar zingen we zoals altijd in verschillende kerkdiensten, al of niet rond Kerst en Pasen. 

Voor meer informatie kunt u bellen of mailen naar Erna Rodijk, tel. 611218, ernarodijk@home.nl. Ook kunt u veel informatie vinden op onze website www.christelijkzangkoornijverdal.nl

 

DE REGENBOOGCANTORIJ

De Regenboogcantorij is een enthousiaste groep van 25 zangers en zangeressen die een muzikale bijdrage levert aan bijzondere erediensten, zoals diensten in de Lijdenstijd, met Kerst, een avondmaalsdienst of de dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Tevens houden wij elk najaar ons jaargetijdenconcert.

 

Contactadres: Marja Bouwhuis, tel. 617128
Dirigent:           Gerdinand Piksen tel. 614052