CHRISTELIJK  ZANGKOOR NIJVERDAL

De leden van het Christelijk Zangkoor Nijverdal (CZN) zijn enthousiast over hun koor en willen dat enthousiasme graag ook overdragen aan anderen. Wij zijn een gemengd meerstemmig koor met ruim 70 leden. We bestaan al ruim 60 jaar. In Frank Kaman hebben we sinds 10 jaar een professionele, gedreven en inventieve dirigent. Iedere dinsdagavond – de vakanties uitgezonderd – zingen we van 19.45–21.45 uur in Het Centrum, Constantijnstraat 7a te Nijverdal. Het repertoire bestaat uit christelijke liederen en muziekstukken, daarnaast zingen we ook algemene liederen. Ook dit jaar zingen we zoals altijd in verschillende kerkdiensten, al of niet rond Kerst en Pasen. 

Voor meer informatie kunt u bellen of mailen naar Erna Rodijk, tel. 611218, ernarodijk@home.nl. Ook kunt u veel informatie vinden op onze website www.christelijkzangkoornijverdal.nl

 

DE REGENBOOGCANTORIJ

De Regenboogcantorij is een enthousiaste groep van 25 zangers en zangeressen die een muzikale bijdrage levert aan bijzondere erediensten, zoals diensten in de Lijdenstijd, met Kerst, een avondmaalsdienst of de dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Tevens houden wij elk najaar ons jaargetijdenconcert.

 

Contactadres: Marja Bouwhuis, tel. 617128
Dirigent:           Gerdinand Piksen tel. 614052

 

DE KLEINE CANTORIJ

De Kleine Cantorij wordt gevormd door een achttal trouwe en enthousiaste zangers. Doel van de cantorij is het in liturgisch en muzikaal opzicht verrijken van de gemeentezang door het zingen en aanleren van nieuwe en minder bekende liederen. Met de komst van het Liedboek dat we nu gebruiken ligt ons wat dat betreft een schone taak te wachten! Mocht u het leuk vinden om eens mee te zingen, schroom niet om contact op te nemen. We repeteren op woensdagavond van 19.00 – 20.15 uur, steeds 3 à 4 repetities voorafgaand aan een dienst. Graag zien wij de Kleine Cantorij groter worden!

Dirigent: Tineke Roetman, tel. 617377 of 06-43172265; tinekeroetman@hotmail.com

 

REGENBOOGKOOR

Het koor bestaat uit enthousiaste mensen die graag zingen. Wij doen dat op dinsdagavond in Het Spectrum om 20.00 uur en om 21.00 uur is er koffiepauze. We staan onder de goede leiding van Gea Bijleveld  uit Enschede. We zingen in kerkdiensten, in verzorgings- en verpleeghuizen en ook in ziekenhuizen. Wilt u meedoen, dan bent u van harte welkom in Het Spectrum op de dinsdagavond.  Contactadres: Henny Winterman,  De Joncheerelaan 3-01,  tel. 615008.