Mensen proberen allemaal op hun eigen manier hun geluk te vinden om daarmee hun hart, dat naar geluk hunkert, te vullen. Dat lukt soms, maar altijd weer blijkt dat dit geluk van tijdelijke aard is. Telkens weer opnieuw moet dat hart gevuld worden. In feite blijft er zo altijd een bepaalde leegte bestaan, die niet helemaal gevuld kan worden.

Alleen Jezus is in staat om het hart echt duurzaam op te vullen, ja te vervullen met Zijn Heilige Geest. Dat is dan een ontdekking die ècht zin aan het leven geeft. Wij geloven dat God wil dat iedereen dat echte geluk ontdekt. Die goede boodschap willen wij graag aan zoveel mogelijk mensen in Nijverdal uitdragen. Die boodschap zomaar ergens droppen werkt echter niet (meer). Daarom zeg jij misschien ook: ‘Het zal allemaal wel, maar bij mij landt die boodschap echt (nog) niet. Ik snap er niets van. Dan is het van belang om even verder te lezen en jou op de Alpha-cursus te wijzen.

De Alpha-cursus is bij uitstek geschikt om de “boodschap”, die hierboven werd genoemd, duidelijk te maken; uit te leggen waar het nou echt in het christelijk geloof om draait. Dus als die boodschap bij jou nog niet is geland, schroom dan niet om contact op te nemen. Onlangs schreef een deelnemer dat ‘het geloof voor hem was gaan leven’ en dat niet alleen op zondag, maar ook doordeweeks. Ook, dat er weer verbinding met de kerk was gekomen.

Zeker met het oog op de grootschaligheid van onze gemeente, geldt het belang van de kleine kring en een persoonlijk levend geloof. Die kleine (huis)kringen zijn misschien ook wel de toekomst van de kerk en voor onze en andere gemeenten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerhard Nijhoff (voorzitter/penningmeester), tel. 616487 en Anton Kreileman (secretaris),  tel. 614607.