Hallo jongelui en ouders,
Zondag 10 december is er weer Jeugdkerk.
Let op: deze keer is het in Het Centrum. We
hopen jullie allemaal weer te ontmoeten en
natuurlijk zijn ook vrienden en vriendinnen van
harte mede uitgenodigd. Inloop vanaf 9.15 uur.
De volgende Jeugdkerk staat in principe gepland
voor 24 december maar in verband met
de Kerstdagen laten we deze Jeugdkerk vervallen
en zien we elkaar hopelijk weer in het
nieuwe jaar op zondag 14 januari 2024.