De “Kerstactie voor de Minima” van de Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn, is met dankzij de hulp van heel veel particulieren, bedrijven, scholen en instellingen, wederom een succes geworden. Door de financiële steun van de vele sponsoren was het mogelijk, om met de feestdagen in zicht, aan de bij de Raad bekende minimagezinnen Kerstgroeten en totaal van meer dan 700 levensmiddelenbonnen te overhandigen, elk met een waarde van € 50,= bestemd voor een kerstpakket naar eigen keus.

De inzet en hulp van de vele sponsoren wordt door de Raad van Kerken en door de met de Raad samenwerkende organisaties ervaren als “Noaberschap op zijn best”.

De kerngroep acties voor de minima van de Raad van Kerken hoopt voor zolang als het nodig blijft, met de inzet van velen, een succesvolle kerstactie voor de minimagezinnen in onze gemeente te blijven organiseren.

Met een deel van de ontvangen giften is nu al de basis gelegd voor het opstarten van de kerstpakkettenactie 2024. Raad van Kerken spreekt ook zijn waardering uit richting alle vrijwilligers voor het bezorgen van de Kerstgroeten, en inzet van de media en anderen voor alle steun bij de PR-activiteiten.

 

Namens kerngroep acties voor de minima van de Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn