De leden van de gemeente kunnen het rapport van de werkgroep Toekomst kerkgebouwen PGN, dat 10 juli jl. is gepresenteerd in de gemeentevergadering, inzien (en downloaden) via de scipio-app. Zie ‘menu’: Kerkvenster en Onderzoeksrapportage.

Voor wie de scipio-app nog niet heeft: aanmelden voor deze nuttige app gaat heel eenvoudig. Eerst even een e-mail sturen naar reactie@pgnijverdal.nl om toegang te krijgen. S.v.p. in het mailtje uw naam en adres vermelden. Daarna kunt u de app downloaden en direct gebruiken. Let op: iedere gebruiker binnen een gezin moet zich aanmelden via een eigen e-mailadres.