Hoe komt Jan Splinter door de Winter ? Dat is een bekend gezegde wat in deze tijd weer recht van spreken krijgt. Jan Splinter symboliseert de mensen met het laagste inkomen die maar moet zien rond te komen in deze tijd van hoge energiekosten en inflatie. Hoe kunnen wij hen daar nu bij helpen. Dat kan door warmte te delen op allerlei terreinen, in het klein en in het groot. Je kunt meeleven door op bezoek te gaan, ze een hart onder de riem te steken op welke wijze dan ook. Je kunt je warme huis open stellen voor mensen die het koud hebben. Zo wordt door de Raad van Kerken van gedachten gewisseld over de mogelijkheden om ruimtes in kerken en ontmoetings-en verenigingsgebouwen overdag open te stellen voor mensen, zodat ze zich even kunnen warmen al of niet onder het genot van koffie, soep en een broodje en gezelschap. De overheid ondersteunt ons nu met een tijdelijke subsidie voor energiekosten van € 190 per maand die we via onze energiemaatschappij in de maanden november en december ontvangen. Deel je warmte ?! Er zijn mensen die er warmpjes bijzitten en zeggen dat bedrag van € 380 euro heb ik niet nodig en daarom wil ik graag het hele bedrag of een deel daarvan overmaken naar een organisatie die dat geld aan mensen besteed die het echt wel nodig hebben. In onze gemeente kennen we het Samenwerkingsverband (SDCH). Deze organisatie geeft, indien nodig, subsidies aan allerlei plaatselijke instellingen die op maatschappelijk- en sociaalgebied werkzaam zijn: Trefpunt Minima, Noabers voor Noabers, de Huiskamer, de Voedselbank, Vluchtelingwerk, het Hulpfonds, St. BOOM e.d. Het Samenwerkingsverband heeft nu besloten om een tijdelijke actie te organiseren onder de naam “Warmte-Deel-Fonds. Geld kan overgemaakt worden op banknummer NL97RABO0380910616 van het Samenwerkingsverband, onder vermelding van warmte-deel-fonds. Het binnengekomen geld op dit banknummer wordt als volgt besteed: De Kerngroep Acties Minima v/d Raad van Kerken beschikt over een adressenbestand van ca.700 gezinnen. Deze gezinnen hebben via een privacyverklaring aangegeven gebruikt te willen maken van acties t.b.v. de minimagezinnen in de gemeente Hellendoorn. Het Samenwerkingsverband wil nu, in samenwerking met de Raad van Kerken en Trefpunt Minima, de financiële middelen uit het Warmte-Deel-Fonds gebruiken om de ca. 700 of méér minimagezinnen, bijvoorbeeld eind januari ( na de dure decembermaand) een levensmiddelenbon te geven. Het Samenwerkingsverband rekent op uw solidariteit