Op maandag 21 augustus sloten we met zijn elven het seizoen 22-23 buiten af met een verrassende maaltijd en gesprekken aan de hand van door ieder zelf aangedragen bijbelpersonages. Half september willen we starten met seizoen 23-24. De vierde maandag van de maand blijft ‘aan tafel voor een maaltijd met een verhaal’. Dat betekent dat op 25 september de tafel om 19.00 uur weer gedekt staat voor vogels van allerlei pluimage om met elkaar te eten en verhalen en ideeën te delen.

We serveren een goede maaltijd met aandacht voor de ingrediënten en waar die vandaan komen. En rond die maaltijd gaan we met elkaar in gesprek. Over wat er aan de orde is in de wereld om ons heen en over wat we belangrijk vinden. We gaan ervanuit dat er altijd wel iemand is die iets te melden heeft aan de hand van een eigen ervaring, een gebeurtenis, of dat wat is gelezen, gehoord of gezien. De ervaring leert dat dit vaak nieuwe perspectieven opent op wat we denken en geloven. Als zo rond 21.00 uur de koffie op is, gaan we ieder ons weegs, zodat iedereen dinsdagsmorgens weer fris is.

Mensen ontmoeten, een goede maaltijd en gesprekken die ertoe doen, daar krijg je energie van.

Iedere tweede week van de maand organiseren we dit jaar afwisselend op woensdag of donderdag een ‘andere’ avond. Een film, een spreker, een wandeling of wat dan ook. Ideeën daarvoor zijn van harte welkom.

We beginnen ‘traditioneel’. Op woensdag 13 september willen we een bijbelverhaal hervertellen aan de hand van Nico ter Linden. Het verhaal gaat dat wat wij kennen als de Bijbel, voordat dit op schrift is gesteld veelal eerst van generatie op generatie mondeling werd doorverteld en we denken dat dat vaak rond een kampvuurtje gebeurde. Daarom zorgen we die avond ook weer voor een vuurtje.

Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar. We beginnen om 20.00 uur en ergens tussen 22.00 en 22.30 uur drinken we ter afsluiting een glas met elkaar. Voorlopig staat voor deze avond de ouverture van het evangelie van Johannes op de planning. Over het woord dat het begin is van alles. En dat vlees wordt. Geen gewon verhaal dus.

De commissie vorming en toerusting van de Protestantse kerk in Nijverdal en Hellendoorn waardeert en ondersteunt ook dit jaar onze activiteiten. Daarom vragen wij een bijdrage van slechts EUR 7,50 per avond

Maximum aantal deelnemers: 15. Opgeven: hofderwonderenmarle@gmail.com of 06 2091 0091

We zien ernaar uit jullie (weer) te ontmoeten.

Kootje Stronkhorst en Jan Verhoek

Hof der Wonderen Piksenweg 42 7447 SE Hellendoorn