Wereldgebedsdag heeft een lange traditie . In 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde dag van gebed waaraan door 183 landen wordt deelgenomen. Al sinds 1929 wordt ook in Nederland deze internationale dag gevierd. Het is heel bijzonder dat wereldwijd op dezelfde dag en met dezelfde liturgie deze dag wordt gevierd. De hele dag zullen er overal in de wereld gebedssamenkomsten plaatshebben, waardoor er 24 uur lang wordt gebeden.
De viering van Wereldgebedsdag 2023 is voorbereid door vrouwen uit Taiwan.

Het thema is:  “Zichtbaar Geloven”  Ik heb gehoord van jullie geloof ~ Efeziërs 1 : 15  

Hoewel Taiwan diverse religies telt, bestaan ​​alle religies naast elkaar in harmonie, met zeer weinig conflicten. Een gemeenschappelijk significant kenmerk van verschillende religieuze groepen in Taiwan is hun deelname aan het algemeen welzijn, zoals het helpen van de armen, rampenbestrijding, het oprichten van sociale welzijnsinstellingen en het bouwen van scholen.

Om onze gebeden ook praktisch ten uitvoer te brengen, wordt geld voor diverse doelen in Taiwan ingezameld.

De viering in Nijverdal is op vrijdag 3 maart 2023 om 19.00 uur in de Zaal van het Leger des Heils in Nijverdal Ingang Constantijnstraat 4 (tegenover Albert Heijn). Medewerking wordt verleend door een Filippijns koor en Riekus Schipper.

Helaas zal dit de laatste viering zijn die in Nijverdal plaats vindt.

Voor meer informatie: www.wereldgebedsdag.nl en op  Facebook-pagina Wereldgebedsdag Nederland.