Bereikbaarheid Predikanten:
Om vakanties en vrije weekenden op te vangen is er een waarnemingsrooster:

ds. Liesbeth Jansen-Gort 24 februari – 4 maart
In geval van dringende pastorale zorg kunt u contact opnemen met Christien Nissink, tel: 236636.