Oppas

Op zondagmorgen komen we als gemeente bijeen rondom het Woord van God. Om 9.30 uur in De Regenboog aan de Grotestraat 127 en op dezelfde tijd in Het Centrum aan de Constantijnstraat 7a.

In de morgendiensten is kinderoppas aanwezig, kunnen kinderen van de basisschool naar hun eigen nevendienst en is er elke 2e en 4e zondag van de maand jeugdkerk in de kelder van Het Spectrum.

Voor meer informatie over de kinderoppas kunt u contact opnemen met:

De Regenboog – Maaike Konijnenbelt: oppasdienstderegenboog@pgnijverdal.nl
Het Centrum – Inge Dasselaar: oppasdiensthetcentrum@pgnijverdal.nl

 

Dopen

Doop van kinderen

Ouders die hun kind willen laten dopen, worden verzocht contact op te nemen met hun wijkpredikant, ook wanneer op de gewenste doopdatum een predikant van een andere wijk voorgaat. De wijkindeling is te vinden op de website.

Data waarop het sacrament van de doop wordt bediend zijn te vinden in Het Kerkvenster.

Om een kind te kunnen laten dopen, gaan wij er vanuit dat tenminste één van de ouders zelf dooplid is van de kerk.

Voorafgaand aan de dienst vindt er een gesprek plaats tussen de doopouders en de predikant (en bij voorkeur ook, indien mogelijk, de ouderling die op die zondag dienst heeft of de ouderling van de wijk). In dit doopgesprek komt de betekenis van de doop ter sprake en tevens de gang van zaken tijdens de doopviering.

 

Doop van volwassenen

Zij die als kind nog niet gedoopt zijn, kunnen gedoopt worden na het afleggen van Openbare Belijdenis van het geloof. Bij volwassen doop wordt er namelijk gedoopt op belijdenis: de volwassene belijdt eerst dat hij/zij gelooft en wordt vervolgens gedoopt.