Morgendiensten
Vanaf zondag 3 december is er één morgendienst,
de ene week in De Regenboog en de
andere week in Het Centrum. De avonddienst
wordt gehouden in hetzelfde kerkgebouw als
de morgendienst. Kerstavond en Eerste Kerstdag
is er in beide kerkgebouwen een dienst.
Als u geen vervoer hebt en de afstand voor u
een probleem is, neemt u dan even contact op
met Henny en Gerrit Mengerink (zie voor de
gegevens laatste pagina van het kerkblad).