Onderwerp: God in de Psalmen.  Ook dit seizoen verdiepen we ons in het Bijbelboek Psalmen. Hoe moeilijk kan een psalm zijn als het gaat over vijanden, vloek en verlies van eer. Hoe mooi kan een psalm zijn als een stil verlangen klinkt om opnieuw het leven op te pakken, in blijdschap, met geliefden, met dankbaarheid. Psalmen laten je ontdekken hoe Gods stem klinkt in het hart.

Het Psalmboek is een gebedenboek in de kerken en de kloosters.  Bidden met de Psalmen verdiept ons leven door steeds meer van God te ontdekken in tijden van nood, maar ook in geluk en voorspoed. Gebeden om redding en lofliederen vanwege dankbaarheid wisselen elkaar af.  Het is zoeken naar God, maar ook Gods aanwezigheid ervaren. Het is een stille stem van innig geluk en een schreeuw vanuit het ongeluk.

De derde donderdag van de maand komen we bij elkaar en bespreken we een psalm. Tijd: 19.30-21.30 uur. Plaats: Het Centrum.

Opgave en inlichtingen: ds. W. Kaljouw, tel. 612595

email: ds.kaljouw@pgnijverdal.nl