Evenals in de afgelopen wintermaanden zal er in de zomervakantie van de scholen één morgendienst worden gehouden, de ene week in Het Centrum, de andere week in De Regenboog. De avonddienst vindt in hetzelfde kerkgebouw plaats. Zie voor de toelichting de rubriek ‘Kerkbestuur’, pagina 12 van Het Kerkvenster nr.7.