We naderen het eind van het kerkelijk jaar, waarbij we onder meer terugkijken naar wie ons zijn ontvallen. Donderdag 9 november willen we met elkaar stilstaan bij het gedachtegoed van de dit voorjaar overleden priester-dichter Huub Oosterhuis.

We kennen hem voornamelijk als de dichter van nieuwe woorden voor een oud verhaal, maar Huub gaf ook stem aan een voor ons soms niet vanzelfsprekend Godsbeeld, relevant voor het handelen van katholieken, protestanten en veel andere mensen van goede wil. We bekijken een gesprek dat Ad van Nieuwpoort vorig jaar met hem had en het zou mooi zijn als iedereen een lied, een gedicht of een ander stuk tekst van hem meenam om te beluisteren, te lezen, te bepraten en/of te overdenken.  We beginnen om 20.00 uur en ergens tussen 22.00 en 22.30 uur drinken we ter afsluiting een glas met elkaar.

 

Maandag 27 november om 19.00 uur staat de tafel weer gedekt. Vogels van diverse pluimage zijn welkom om met elkaar te eten en verhalen en ideeën te delen.

We serveren een goede maaltijd met aandacht voor de ingrediënten en waar die vandaan komen. En rond die maaltijd gaan we met elkaar in gesprek. Over wat er aan de orde is in de wereld om ons heen en over wat we belangrijk vinden. We gaan ervanuit dat er altijd wel iemand is die iets te melden heeft aan de hand van een eigen ervaring, een gebeurtenis, of dat wat is gelezen, gehoord of gezien. De ervaring leert dat dit vaak nieuwe perspectieven opent op wat we denken en geloven. Als zo rond 21.00 uur de koffie op is, gaan we ieder ons weegs, zodat iedereen dinsdagsmorgens weer fris is.

De commissie vorming en toerusting van de Protestantse kerk in Nijverdal en Hellendoorn waardeert en ondersteunt onze activiteiten. Daarom vragen wij een bijdrage van slechts EUR 7,50 per avond.

Maximum aantal deelnemers: 15.

Opgeven: hofderwonderenmarle@gmail.com of 06 2091 0091

We zien ernaar uit jullie (weer) te ontmoeten.

Kootje Stronkhorst en Jan Verhoek

Hof der Wonderen Piksenweg 42 7447 SE Hellendoorn