Op de Hof der Wonderen wordt op maandag 22 april weer de tafel gedekt voor een Maaltijd met een verhaal. De avond begint om 19.00 uur. Iedereen is welkom om met elkaar te eten en verhalen en ideeën te delen. We serveren een goede maaltijd met aandacht voor de ingrediënten en waar die vandaan komen. En rond die maaltijd gaan we met elkaar in gesprek. Over wat er aan de orde is in de wereld om ons heen en over wat we belangrijk vinden. We gaan ervanuit dat er altijd wel iemand is die iets te melden heeft aan de hand van een eigen ervaring, een gebeurtenis, of dat wat is gelezen, gehoord of gezien. De ervaring leert dat dit vaak nieuwe perspectieven opent op wat we denken en geloven. Als zo rond 21.00 uur de koffie op is, gaan we ieder ons weegs, zodat iedereen dinsdagsmorgens weer fris is.

Wil je zelf iets te berde brengen en daarover eerst overleggen, neem dan telefonisch of per mail even contact op.

De commissie vorming en toerusting van de Protestantse kerk in Nijverdal en Hellendoorn waardeert en ondersteunt deze activiteiten. Daarom is er een kleine eigen bijdrage van 7,50 euro.

Maximum aantal deelnemers: 15.

Opgeven: hofderwonderenmarle@gmail.com of 06 – 2091 0091.

We zien ernaar uit jullie (weer) te ontmoeten.

Kootje Stronkhorst en Jan Verhoek,

Hof der Wonderen Piksenweg 42 7447 SE Hellendoorn.