President al-Sisi spreekt regelmatig positief over de christelijke gemeenschap in Egypte. Het gebrek aan serieuze wetshandhaving en de onwil van lokale autoriteiten om christenen te beschermen, maken hen echter kwetsbaar. Egypte is een van de 4 landen waar volgens officiële cijfers de meest extreme vormen van geweld tegen ‘godslasteraars’ plaatsvindt. Het gaat vooral om gerichte agressie tegen koptische christenen. Ontvoering en misbruik van koptische kinderen en handel in christelijke meisjes en vrouwen is een groot probleem. De overheid houdt zich bij dit onrecht afzijdig.

Christenen in Egypte melden dat ze schendingen van godsdienstvrijheid vooral in de gemeenschap ervaren. Incidenten variëren van christelijke vrouwen die op straat worden lastiggevallen tot een menigte boze moslims die een hele gemeenschap van christenen dwingt te verhuizen, waarna hun huizen en bezittingen in beslag worden genomen. Het bouwen van nieuwe kerken wordt tegengewerkt. Dit ondanks beloften van de president dat kerken overal zullen worden gelegaliseerd.

Het geweld tegen christenen is erg hoog. Ten minste vijf christenen werden vorig jaar gedood en meer dan twintig gelovigen werden aangevallen, naast andere gerapporteerde incidenten, zoals mishandeling door veiligheidsdiensten. De koptische vrouw Suad Thabet, 70 jaar, werd door een grote meute mannen mishandeld vanwege een gerucht dat haar zoon een affaire had met een gescheiden moslimvrouw. Drie mannen die terecht stonden voor de aanval werden in hoger beroep vrijgesproken.

  • Bid dat de overheid ook haar christelijke gemeenschap daadwerkelijk zal beschermen
  • Bid voor de koptische christenen die veel te lijden hebben vanwege de ongelijke behandeling

Bron: Open Doors / Jubilee

Marcel Ticheler,

Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn