Het geweld tegen christenen is sterk toegenomen. Veel kerken moeten dicht blijven, zelfs na de corona. Vooral christenen met een moslimachtergrond worden vervolgd. Veel christenen zijn arbeidsmigranten en hebben relatieve vrijheid om hun geloof uit te leven. Onder streng toezicht mogen zij samenkomen en kerkelijke activiteiten worden geregistreerd. Ze worden vaak gediscrimineerd en leven onder slechte omstandigheden. Wie met moslims praat over christelijk geloof kan het land worden uitgezet.

Onder de lokale bevolking zijn weinig christenen. Deze christenen hebben vrijwel altijd een islamitische achtergrond en betalen een hoge prijs. De islamitische omgeving oefent grote druk uit op bekeerlingen om terug te keren. Het verlaten van de islam kan leiden tot juridische problemen, verlies van status, eigendommen en zelfs de voogdij over je kinderen. Uit angst houden bekeerlingen hun geloof geheim.

Islamitische familieleden mogen de vrijheid van moslimbekeerlingen binnen de familie inperken. Zodat ze bijvoorbeeld niet mogen reizen, huisarrest krijgen, financieel niet worden ondersteund, geen toegang hebben tot internet, telefoon. Vrouwen met islamitische achtergrond kunnen worden gedwongen te trouwen met een moslim. Als ontdekt wordt dat een moslim christen is geworden, kan hij van zijn vrouw en kinderen worden gescheiden en geen medegelovigen ontmoeten.

  • Bid voor moed om ondanks de druk een getuige van Christus te zijn in woord en daad
  • Bid voor de vervolgers, dat hun harten zacht worden tegenover de christenen

Bron: Open Doors

Marcel Ticheler,

Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn