In de Sahel-regio nemen geweld en onderdrukking op christenen toe. In het noordoosten van Congo is het gevaarlijk en worden de mensenrechten stelselmatig geschonden.

Hier zijn meer dan honderd gewapende groeperingen actief. Christenen zijn vaak doelwit van gruwelijke aanslagen door jihadistische groeperingen, die er alles aan doen om de positie van de kerk te verzwakken. Elke uiting van het christelijk geloof is daar gevaarlijk. Daders van het geweld blijven vaak ongestraft.

De afgelopen maanden werden christenen getroffen door een golf van geweld. Tientallen zijn vermoord door militanten van de ADF. In het dorp Manzia zijn minstens 15 pinkstergelovigen, onder wie de voorganger, gedood, in de provincie Ituri zijn meer dan 60 mensen vermoord. Het toenemende geweld heeft veel christenen ertoe aangezet terug te keren naar traditionele religies, omdat ze twijfelen aan Gods bescherming. Door angst voor represailles uit de omgeving houden veel christenen hun geloof geheim.

ADF sloeg vorig jaar toe aan de grens met Oeganda, toen bijna 1000 christenen een evangelisatieweek feestelijk wilden afsluiten. De rebellen hadden 3 explosieven geplaatst op de plek waar een feestelijke doopdienst zou plaatsvinden. Kort nadat de preek was begonnen ontplofte een bom. Er vielen 17 doden en 70 gewonden. Een jaar na de aanslag staan honderden christenen bij de kerk. Als een daad van dankzegging aan de Heer die Zijn kerk overeind houdt te midden van de beproevingen. Er werden 15 gelovigen gedoopt, nieuwe voorgangers bevestigd en een martelarenmonument geplaatst.

· Bid om bescherming voor de veelgeplaagde bevolking in het noordoosten

· Bid voor de lokale partners die christenen dienen met noodhulp, pastorale zorg en traumaverwerkingstrajecten

· Bid dat Gods liefde de angst en het bijgeloof overwint, zodat mensen niet terugkeren naar traditionele religies.

Bron: Open Doors

Namens de Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn
Marcel Ticheler