Hartverscheurende beelden uit Turkije en Syrië! De omvang van de ramp is immens. Er zijn meer dan 40.000 mensenlevens te betreuren en zeker 80.000 gewonden, terwijl de medische zorg niet is opgewassen tegen dat enorme aantal. Miljoenen Turken en Syriërs zijn in één klap dakloos geworden. Mensen zijn de wanhoop nabij, de impact is enorm. Zowel nood- als lange termijnhulp is hard nodig.

Syrische kerken vangen vele slachtoffers op, waarbij nauw wordt samengewerkt met andere hulporganisaties. Iedereen is welkom, zij verschaffen onderdak aan veel mensen die nergens kunnen overnachten. Ze helpen ook met dekens, voedsel en basale traumazorg. De economische situatie van Syrië is dusdanig slecht dat velen al grote moeite hadden om rond te komen.

In Syrië woedt ook al jaren een burgeroorlog, die inmiddels honderdduizenden mensen het leven kostte. In het noorden van het land hebben religieuze minderheden, waaronder christenen, het vaak moeilijk door militante moslims. Ook in Turkije nam het wantrouwen jegens christenen toe. Vooral in het binnenland, waar de islam meer conservatief is, hebben zij te maken met maatschappelijk verzet.

  • Bid voor de vele gewonden en talloze mensen die intens verlies hebben geleden door de ramp
  • Bid dat Gods liefde door de hulp van de kerken en christelijke hulporganisaties zichtbaar wordt
  • Bid dat mede door het praktisch getuigenis van christenen de druk op de kerk zal afnemen

Bron: Open Doors

Marcel Ticheler,

Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn