De druk op christenen blijft onverminderd hoog. Hoewel er niet veel is veranderd, betekent het niet dat de situatie voor christenen beter is geworden. Vooral christenen met een moslim achtergrond staan onder grote druk, zij lopen risico te worden ontslagen, bedreigd of mishandeld. Minder dan 0,2 procent van de bevolking is christen. Het zuiden is conservatiever, daar lopen christenen de meeste kans vervolgd te worden. In grote steden is de bevolking toleranter.

De gemeenschap en de familie om christenen heen oefent druk uit om de persoon te laten terugkeren naar de islam. Moslim vrouwen die christen worden zijn erg kwetsbaar en vaak slachtoffer van intimidatie, huiselijk geweld, gedwongen huwelijken en verbanning.

Toen Amal christen werd, was dat groot nieuws in het stadje, dat vonden haar buren en vrienden echter niet. Ze staat vaak onder druk om terug te keren naar de islam. Aziz is een eenzame gelovige, de enige in zijn familie en verlangt ernaar andere christenen te ontmoeten. Belhsen nam Jezus’ zendingsopdracht heel serieus. Hij verhuisde om elders het evangelie te verkondigen. Daar ontmoette hij veel weerstand. Door de zware vervolging keerde hij ontmoedigd terug naar zijn oude woonplaats.

  • Bid dat de plaatselijke kerk groeit en dat de christenen steun en bemoediging bij elkaar vinden
  • Bid voor Aziz, dat hij ervaart dat hij niet alleen is
  • Bid om volharding en bemoediging voor Amal en Belhsen

Bron: Open Doors

Marcel Ticheler,

Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn

De druk op christenen blijft onverminderd hoog. Hoewel er niet veel is veranderd, betekent het niet dat de situatie voor christenen beter is geworden. Vooral christenen met een moslim achtergrond staan onder grote druk, zij lopen risico te worden ontslagen, bedreigd of mishandeld. Minder dan 0,2 procent van de bevolking is christen. Het zuiden is conservatiever, daar lopen christenen de meeste kans vervolgd te worden. In grote steden is de bevolking toleranter.

De gemeenschap en de familie om christenen heen oefent druk uit om de persoon te laten terugkeren naar de islam. Moslim vrouwen die christen worden zijn erg kwetsbaar en vaak slachtoffer van intimidatie, huiselijk geweld, gedwongen huwelijken en verbanning.

Toen Amal christen werd, was dat groot nieuws in het stadje, dat vonden haar buren en vrienden echter niet. Ze staat vaak onder druk om terug te keren naar de islam. Aziz is een eenzame gelovige, de enige in zijn familie en verlangt ernaar andere christenen te ontmoeten. Belhsen nam Jezus’ zendingsopdracht heel serieus. Hij verhuisde om elders het evangelie te verkondigen. Daar ontmoette hij veel weerstand. Door de zware vervolging keerde hij ontmoedigd terug naar zijn oude woonplaats.

  • Bid dat de plaatselijke kerk groeit en dat de christenen steun en bemoediging bij elkaar vinden
  • Bid voor Aziz, dat hij ervaart dat hij niet alleen is
  • Bid om volharding en bemoediging voor Amal en Belhsen

Bron: Open Doors

Marcel Ticheler,

Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn