De gezinsdienstcommissie verzorgt 5/6 keer per jaar een dienst die vooral gericht is op kinderen in de basisschoolleeftijd. We proberen meestal vanuit Kind op Zondag (vanaf september met Bijbel Basics) te werken, zodat het thema aansluit bij de kindernevendienst. Maar ook maken we gebruik van leuke prentenboeken, soms van een stuk film, waarmee we een Bijbelverhaal willen verduidelijken. In de diensten staan de kinderliederen centraal, waarbij we zeker gebruik maken van YouTube. We vinden het leuk als een kinderkoor onze diensten komt versterken en we nodigen ook regelmatig een band uit, die de liederen begeleidt. Eens per jaar/2 jaar proberen we iemand uit te nodigen, die het Bijbelverhaal op een bijzondere manier gaat vertellen door middel van theater. Ook is er aandacht voor het Vakantie Bijbel Feest, wat altijd plaats vindt in de herfstvakantie, en waar veel kinderen uit de gemeente naar toe gaan om een leuke dag te hebben en te horen uit Gods Woord.

De dienst wordt voorbereid samen met de dienstdoende predikant. Met elkaar proberen we er leerzame en vrolijke diensten van te maken. Ook maken we regelmatig een dienst samen met de jeugdclub. We blijven op zoek naar bevlogen mensen, die samen met ons deze diensten willen voorbereiden. Voor meer informatie: Anja Wevers, b.wevers@comveeweb.nl