De gezinsdienstcommissie verzorgt 5/6 keer per jaar een dienst die vooral gericht is op kinderen in de basisschoolleeftijd. We proberen meestal vanuit Kind op Zondag te werken, zodat het thema aansluit bij de kindernevendienst.  Maar ook maken we gebruik van leuke prentenboeken, soms van een stuk film, waarmee we een Bijbelverhaal willen verduidelijken. In de diensten staan de kinderliederen centraal, waarbij we zeker gebruik maken van YouTube, en we nodigen ook regelmatig een band uit, die de liederen begeleidt.

De dienst wordt voorbereid samen met de dienstdoende predikant. Met elkaar proberen we er leerzame en vrolijke diensten van te maken. Eén keer per jaar bereiden we samen met de catechesegroep “Wij horen erbij” en met de bijbelclub “Immanuël” een dienst voor, waarin de mensen met een verstandelijke beperking ons helpen. Ook werken we eens per jaar samen met de jeugdclub. We blijven op zoek naar bevlogen mensen, die samen met ons deze diensten willen voorbereiden.  Voor meer informatie: Anja Wevers, b.wevers@comveeweb.nl