Wie wil onze commissie komen versterken?

Wees dan welkom bij ons – we vergaderen kort – we vergaderen ongeveer 3x per jaar – u / jij hebt een plek vooraan bij de Volkskerstzang – we bestaan nu nog alleen uit vrouwen, mannelijke versterking is meer dan welkom.

Vragen? Aanmelden?

Neem dan contact met een van ons op: