Samen met enkele jongeren en gemeenteleden is er een interactieve dienst voorbereid, die zondagmorgen 14 april om 10:30 uur in De Regenboog plaatsvindt. Neem je smartphone mee, want je kunt actief deelnemen aan de dienst middels de digitale tool ‘Mentimeter’. Hoe het werkt, wordt in de dienst nader uitgelegd. De jongerenband De Christierockers begeleidt het zingen van de liederen, zoals Goodness of God, My Lighthouse, Samen in de Naam van Jezus en Houd vol. Ds. Bertine van de Weg denkt met ons na over het thema ‘Op weg in het geloof’.

Vanaf 10 uur is er inloop met koffie en thee om elkaar te ontmoeten. We hopen u en jou natuurlijk allemaal te zien in deze gezamenlijke ochtenddienst!