Start “kerstpakkettenactie voor de minima ”bij de Prinses Marijkeschool te Nijverdal.

 

Met een fotosessie bij de P.C. basisschool Prinses Marijke is door de kerngroep acties voor de minima van de Raad van Kerken de 30ste “Kerstpakkettenactie voor de Minima” officieel van start gegaan. Met de fotosessie wil de kerngroep de actie onder de aandacht brengen van de inwoners, bedrijven en organisaties in onze gemeente.
De  kerngroep wil in verband met de komende feestdagen de ± 700 minimagezinnen verrassen met een kerstenveloppe, met daarin een levensmiddelen bon. De gezinnen worden op die wijze in de gelegenheid gesteld om extra kerstinkopen te doen bij een supermarkt voor het naar eigen keuze samenstellen van een kerstpakket.  Voor met name de aanschaf van de levensmiddelenbonnen is veel geld nodig.
De kerngroep is dan ook blij verrast met de  toezeggingen van veel scholen in de gemeente Hellendoorn om, evenals veel voorgaande jaren, de kerstactie voor de minima steunen.
Sommige scholen organiseren voor de kerstactie een speciale collecte, anderen overwegen een gift uit de “goede doelen pot” of een inzameling tijdens de kerstviering, waarmee het schooljaar wordt afgesloten. Al deze prachtige initiatieven worden door de kerngroep ervaren als een geweldige steun in de rug bij het organiseren en uitvoeren van de kerstactie.

De kerngroep acties voor de minima hoopt dat naast de scholen óók veel bedrijven en particulieren besluiten de kerstactie te steunen via bankrekening nummer:

NL78 RABO 0132 5882 42 t.n.v. Raad van Kerken-Kerstpakkettenactie.

Of scan de QR-code