Voorbereidingen en inpakken enveloppen gestart, opnieuw aanmelden!!

Op woensdag 5 april aanstaande zal er na 16.00 uur bij de ruim 700 gezinnen die bij de Raad van Kerken bekend zijn de Paasattentie aangeboden worden. Om dit mogelijk te maken is de Kerngroep Activiteiten voor de Minima deze week begonnen om de inhoud te verzamelen en in de enveloppen te gaan doen. Meer dan 100 vrijwilligers zullen volgende week woensdag 5 april de enveloppen persoonlijk gaan aanbieden aan de ontvangers.

De Kerngroep wil haar administratie eens in de vijf jaar weer actualiseren en daarom hebben de ontvangers met de Kerstactie en de warmtefondsactie een nieuw aanmeldingsformulier ontvangen. Niet iedereen heeft dit terug gestuurd dus diegenen ontvangen met de Paasactie nogmaals het aanmeldingsformulier. Als dit niet ingevuld terug gestuurd wordt naar de genoemde adressen, gaat de Kerngroep ervan uit dat men niet meer op de lijst wil blijven staan en dus niet meer in aanmerking hoeft te komen voor de activiteiten voor de minima van de Kerngroep. Het is dus in het belang van de ontvanger dat ze het formulier invullen en terugsturen.

Bij het organiseren van de “Paasgroetactie” wordt de Raad van Kerken geholpen door de diverse plaatselijke Diakonie- en Caritasinstellingen en de Stichting S.D.C.H., het Trefpunt Minima, Stichting Hulpfonds Hellendoorn, Vluchtelingwerk Hellendoorn-Nijverdal, Stichting Maatschappelijke werk “Avedan”, Stichting Voedselbank Hellendoorn, Stichting BOOM en Stichting Noabers voor Noabers.

Met vriendelijke groet,

Kerngroep Activiteiten voor de Minima van de Raad van Kerken.