De afdeling Hellendoorn heeft maandelijks een ledenbijeenkomst op de derde donderdagmiddag van de maand om 14:30 uur in Het Centrum. Er wordt aandacht besteed aan sociale contacten, ontspanning, vorming en een spreker/spreekster. Bovendien is er jaarlijks een gezellig uitstapje. Mocht u tot de doelgroep behoren en belangstelling hebben, neem dan gerust contact op met de secretaris, tel. 610002 of mail: rimak@ziggo.nl

Bestuursleden:

voorzitter: Jeroen Piksen, tel. 06-22267257

secretaris: Rienie Mak, tel. 610002

penningmeester: Ge van der Meer, tel. 614197

bestuurslid Lief+Leed:  Ria Mulder, tel, 617229

bestuurslid Lief+Leed:  Tiny Zilverberg, tel.: 610939

bestuurslid afgevaardigde naar de Regio: Wim Doesburg, tel. 616188

vertegenwoordiger Netwerk Sociale Zekerheid namens ANBO, KBO en PCOB: Wim Doesburg, tel. 616188

Coördinatie bezorging Perspectief en Nieuwsbrief: Hermien van Egmond, tel. 612046.