Het College van Kerkrentmeesters is een zelfstandige werkgroep in de gemeente met eigen taken en bevoegdheden en ondergeschikt aan de kerkenraad. Aan de kerkenraad wordt verslag gedaan van de werkzaamheden. Zo is er een evenwicht in de relatie tussen ambtelijke zorg en beheer. Daarnaast zijn er behalve kerkrentmeesters ook ouderling-kerkrentmeesters, die deel uitmaken van de kerkenraad. Dit heeft met name tot doel om beheer en bestuur nauw met elkaar te laten samenwerken. Er is dus een rechtstreekse band èn een gezamenlijke zorg voor de kerkelijke gemeente.