Op woensdag 5 april of donderdag 6 april zijn meer dan 100 vrijwilligers op pad gegaan om bij de meer dan 700 bij de Raad van Kerken bekende adressen de Paasattentie te bezorgen. Vele blijde gezichten en lieve reacties mochten de bezorgers ontvangen. De Kerngroep Activiteiten van de Raad van Kerken is uiteraard zeer blij met de vrijwillige bezorgers en kan hen niet vaak genoeg bedanken.

De ontvangers krijgen met Pasen weer een Paasenveloppe met daarin o.a. een levensmiddelen bon met een waarde van € 50,00. De organisatie kon dit mooie bedrag op de bon laten zetten omdat er tijdens de Kerstactie 2022 door vele medeburgers en bedrijven prachtige donaties zijn gedaan. De organisatie wil de gulle gevers dan langs deze weg nogmaals hartelijk bedanken voor hun prachtige bijdrage tijdens de Kerstactie. Mede dank zij deze gulle gevers hebben we weer veel medeburgers blij kunnen maken.