Van 15 t/m 22 januari vindt de Week van Gebed plaats. Christenen in Nederland (en wereldwijd) komen in deze week samen rond het thema ‘Doe goed, zoek recht’, voor bezinning en gebed voor eenheid van de kerken, voor elkaar, ons land en voor de nood in de wereld. Ook in Nijverdal / Hellendoorn zijn er gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil bidden is van harte welkom.

Zondag 15 Januari wordt de Week van Gebed in alle kerken onder de aandacht gebracht en de Bijbelse waarde van het gebed benadrukt.

Maandag 16 januari verzorgt ‘Beth Shalom’ (Maasstraat 1) een avond met kringgebed, waarin we samen bidden voor kerk en wereld, Fred Noordstar leidt de avond, tijdstip 19.00 – 20.00u.

Dinsdag 17 januari staat een gebedsavond op het programma in de Schaapskooi, Kuperserf 47, van 19.00 – 19.45u, onder leiding van ds. Gert de Ruiter. Wie wil, kan daarna de thema-avond over het kloosterleven in Overijssel bezoeken, verzorgt door prof.dr. Mees te Velde, om 20.00u in de Leerkamer te Hellendoorn.

 

Woensdag 18 januari wordt in de Kleine Kapel (Noetselerweg 55) van 18.45 – 19.30u een gebedsviering gehouden onder het thema van de Week van Gebed. Die ochtend, 7.30 – 8.30u, is er de (wekelijkse) stille wandeling, met aansluitend een korte viering buiten. Het hele jaar worden er regulier  (meditatieve) gebedsvieringen gehouden op maandag-, woensdag- en vrijdagavond, van 18.45-19.30u.

Donderdag 19 januari, van 19.00 tot 20.00u, wordt door ds. Laura van Weijen en ds. Lennart Aangeenbrug een buitenactiviteit georganiseerd, waarbij vanuit de betrokken kerken in kleine groepjes naar het Henri Dunantplein wordt gewandeld. Hier zal een gemeenschappelijke afsluiting plaatsvinden, in het kader van het ‘gebed voor de eenheid van de kerken’. U bent daarbij van harte welkom.
Bij slecht weer wijken we uit naar de St.Antoniuskerk (Grotestraat).

Vrijdag 20 januari wordt bij ‘Beth Shalom’ een speciale avond over gebed georganiseerd voor en door jongeren, o.l.v. ds. Hans van Dalen i.s.m. de jeugd- / tienerleiding van ‘Beth Shalom’, vanaf 19.30u.

 

De Week van Gebed wordt afgesloten met een gezamenlijke dienst in ‘d’Oale Grieze te Hellendoorn,
op zondag 22 januari. Ds. Gert de Ruiter en ds. Lusy Kuhurima gaan hierin voor, met muzikale ondersteuning van gospelkoor ‘Reach Out with Power’ uit Wierden,  tijdstip  19.00 – 20.30u. Tijdens de dienst is er een symbolisch moment met vertegenwoordigers van de deelnemende kerken.

 

De bijeenkomsten staan onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn.  Voor informatie kunt u terecht bij: Marcel Ticheler (0548-619647 / tichelermarcel@gmail.com)

Kijk ook op de website van de Raad van Kerken: http://www.raadvankerkennijverdal-hellendoorn.nl/