Ds W. (Wolter) Broekema

telefoon: 0548-546110

Ik ben voorganger, maar ook voorbijganger.

Was voorganger in deze gemeente, deze wijk, van 2008 tot 2019. En heb hier met heel veel plezier en voldoening kunnen en mogen werken.

Daarna werd ‘voorganger’ ‘voorbijganger’, want dat in dat jaar (2019) ging ik met pensioen/emeritaat. En ook dat is een tijd waar ik van geniet.

Omdat het werk dat ik mocht doen mij na aan het hart ligt ben ik op het pastorale vlak, (crisis)pastoraat, nog wat werkzaam gebleven.

Eerst binnen de Prot.Gemeente Hellendoorn, ouderenpastoraat en daarna in de Kruidenwijk in verband met een vacature.

Nu, vanaf oktober 2022, in wijk Zuid van de Prot.Gemeente Nijverdal in verband met het vertrek van dominee Kaljouw naar Zeeland.

In deze vacaturetijd ben ik voor 10 uur per week beschikbaar voor crisispastoraat. Dus bij bijvoorbeeld ernstige ziekte, overlijden; in die situaties waarin bijstand vanuit de kerk, door een predikant, wenselijk is.

In dat alles werk ik samen met fijne leden van de Pastorale Raad Zuid (coördinatoren, contactpersonen en de scriba), met wie de lijntjes kort zijn en dus snel overlegd kan worden als dat nodig is.

Ik hoop met u op een goede en gezegende voortgang van het beroepingswerk.

Voor nu: een hartelijke groet,

Wolter Broekema