Van 21 t/m 28 januari vindt de Week van Gebed plaats. Christenen in Nederland (en wereldwijd) komen in deze week samen rond het thema ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’, voor bezinning en gebed voor eenheid van de kerken, voor elkaar, ons land en voor de nood in de wereld. Ook in Nijverdal / Hellendoorn zijn er gebedsbijeenkomsten. Van harte welkom als u mee wilt bidden.

  • – Zondag 21 januari wordt de Week van Gebed in alle kerken in de ochtenddiensten onder de aandacht gebracht en geopend met een gezamenlijke avondstartdienst in ‘Het Centrum’ (Constantijnstraat 7a), van 19.00 tot 20.30u, dienstleiding door ds. Bertine vd Weg en ds. Albert Jan Holsappel. De samenzang wordt begeleid door (een deel van) het RK Antonius van Padua-koor o.l.v. Mariët Nikamp.
  • – Maandag 22 januari, een avond met kringgebed bij ‘Beth Shalom’ (Maasstraat 2), verzorgd door Fred Noordstar, waarin we samen bidden voor kerk en wereld, tijdstip 19.00 – 20.00u.
  • – Dinsdag 23 januari verzorgt ds. Gert de Ruiter in ‘de Schaapskooi’ (Kupersweg 49) een gebedsproeverij ‘bidden met 5 zintuigen’, van 19.00 – 20.00u. Aansluitend zal er een bijeenkomst met verdieping rond gebed en gebedsvormen zijn.
  • – Woensdag 24 januari verzorgt ‘de Kleine Kapel’ (Noetselerweg 55), van 07.30 – 08.30u een stille wandeling met kort ochtendgebed. Van 19.00 – 19.45u is er een gebedsviering onder het thema van de Week.
  • – Donderdag 25 januari van 19.00 – 20.00u, zal ds. Liesbeth Jansen-Gort met samenzang en gebedsteksten aandacht geven aan de Week van Gebed tijdens de maandelijkse bijbelkring in verzorgingstehuis ‘de Blenke’ (Reggeweg 42).
  • – Vrijdag 26 januari een avond met en over gebed en (film)beelden van bijzondere gebedsverhoringen, van 19.00 – 20.30u, in het Vischnet (Grotestraat 68, achter de Vrij Evangelische Kerk).

De gebedsavond voor jongeren van zondag 28 januari komt helaas te vervallen.

Iedereen is welkom bij de bijeenkomsten, die onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn staan. Informatie: Marcel Ticheler (0548-619647 / tichelermarcel@gmail.com)

Zie ook het kindergebedsboekje.