Info kerkdiensten

Op zondagmorgen komt de gemeente bijeen rondom het Woord van God om samen de Goede Boodschap te vieren. Om half 10 in de Regenboogkerk aan de Grotestraat 127 en op dezelfde tijd in Het Centrum aan de Constantijnstraat 7a.

In de morgendiensten is oppas en kindernevendienst aanwezig. De gemeenteleden worden welkom geheten door gastvrouwen en gastheren en na de dienst is er de mogelijkheid koffie te drinken.

De avonddiensten worden om half zeven gehouden samen met de Vrije Evangelische Gemeente. De plaats van samenkomst wordt vermeld in het kerkblad Het Kerkvenster en op de website.

Gebedsboek
In het portaal van de kerkgebouwen ligt iedere zondagmorgen het gebedsboek. Daarin kunnen gebedsintenties en voorbeden worden geschreven. De predikant neemt in het gebed deze voorbeden op, evenals de gebedsintenties die door de kinderen van de kindernevendienst worden meegenomen.

Gastheren/Gastvrouwen: contactadres: Corry ten Hove, corrytenhove@ziggo.nl (De Regenboog) en Anke Bosch, aboschvrugging@hetnet.nl (Het Centrum).

Oppasdienst:
Het Centrum:Inge Dasselaar, Potgieterstraat 14a, 0548-611911 bgg. telefoonbeantwoorder inspreken en/of mailen naar,oppasdiensthetcentrum@pgnijverdal.nl
De Regenboog: Maaike Konijnenbelt, Wierdensestraat 53, tel.06-23398519, oppasdienstderegenboog@pgnijverdal.nl

Kindernevendienst: Miranda Torny, m.torny@ziggo.nl zie onder Jeugd

Beamerberichten (dus NIET de berichten die in de Nieuwsbrief kunnen worden opgenomen)
vóór donderdagavond aanleveren bij beamer@pgnijverdal.nl en daarbij graag uw tel.nr. vermelden voor eventueel overleg.

Berichten voor de Nieuwsbrief en a
fkondigingen
zo beknopt mogelijk vóór vrijdagmorgen 10.00 uur doorgeven aan: nieuwsbrief@pgnijverdal.nl

Kerktelefoon:
Aanvraag, aansluiting en storingsmelding:
J.Nijland, tel.618349 of G.ter Avest, tel. 612077.

Opname van kerkdiensten op cassetteband
Dinand Slettenhaar, tel.613848.

Verzorging bloemen en Liturgische Bloemschikgroep
Francien Kaljouw, Francien.Kaljouw@solcon.nl
Ellen Kamp, jankamptransport@versatel.nl

Preekvoorziening doven:
Dhr. A.v.d.Vegt, A.Stegemanweg 6, tel.611487.

Preekvoorziening:
dhr.A.G.M.Kreileman, Samuelstraat 17, 7442 BW Nijverdal, tel. 0548 614607, e-mailadres: anton432@gmail.com

Bejaardenvervoer naar kerkdiensten:
Mw. Johanna Eshuis,  tel.610253.

Gereserveerde Plaats?
In de Regenboog is een klein aantal plaatsen gereserveerd voor mensen met een beperking. Dat is te zien aan de kaartjes op de stoelen. Tot 10 minuten voor aanvang van de dienst worden de stoelen vrijgehouden. Wend u tot de koster  met vragen. De koster is graag bereid u een plekje te wijzen als het u niet lukt een geschikte plaats te vinden.