Belijdenis doen is simpel gezegd ‘Ja, zeggen tegen God’. Je geloof belijden, is hardop zeggen wat je gelooft. Dit wordt gedaan in een kerkdienst in aanwezigheid van de gemeente. Je stemt in met het geloof van de eeuwenoude en werelwijde kerk, zoals dat vorm krijgt in onze plaatselijke gemeente. Het geloof in God de Vader, die mensen niet alleen laat. Het geloof in Jezus, Gods Zoon, die zegt ‘heb elkaar lief’ en ‘zorg goed voor deze wereld’. Het geloof in de Heilige Geest, die inspiratiebron van het leven is.

Aan het doen van belijdenis gaat vaak een tijd van voorbereiding vooraf. Dit gebeurt samen met één van de predikanten en eventueel met anderen die belijdenis willen doen. In deze voorbereiding bespreek je met elkaar een aantal belangrijke thema’s van het geloof. Als je twijfelt is dat geen reden om het niet te doen. De belijdeniscatechese volgen kan een middel zijn om daarachter te komen. Er is geen minimum- of maximumleeftijd aan gebonden. Voel je vooral welkom!

In het seizoen 2022/2023 wordt de belijdeniscatechese gegeven door ds. Hans van Dalen. Als je mee wilt doen of hier vragen over hebt, meld je dan bij hem: vandalen@dsvandalen.nl