Iedere zondagmorgen is er kindernevendienst voor de kinderen die naar de basisschool gaan. In Het Centrum is er één groep voor alle kinderen samen. In De Regenboog zijn er drie groepen naar leeftijd ingedeeld, die alle drie in een eigen ruimte nevendienst hebben. De kinderen gaan met de leiding mee en nemen vanuit de kerk het licht van de paaskaars mee.
Tijdens de nevendienst worden de bijbelverhalen voorgelezen of verteld die op het preekrooster staan. Afhankelijk van de tijd is er een verwerking in de vorm van bijvoorbeeld tekenen, knutselen, gesprek, toneelspel of muziek.

Naast het voor kinderen begrijpelijk overbrengen van het evangelie willen we ook graag persoonlijke aandacht voor de kinderen hebben. Kinderen die 4 jaar worden, krijgen een uitnodiging om naar de nevendienst te komen. Ook aan het afscheid van de nevendienst, bij het verlaten van de basisschool, wordt tijdens de kerkdienst aandacht gegeven.
Door middel van de nevendienst en door de kinderen vanuit de nevendienst te betrekken bij de kerkdienst proberen wij bij te dragen aan een kerk waar oud en jong zich thuisvoelen. Alle kinderen zijn van harte welkom bij de nevendienst.
Zijn er personen die een bijdrage willen leveren aan de nevendienst dan kunnen die contact opnemen met

Miranda Torny, e-mailadres: m.torny@ziggo.nl