Kindernevendienst
In De Regenboog is er op zondagmorgen gelegenheid voor kinderen om naar de kindernevendienst te gaan. In Het Centrum is dat alleen het geval als er een doopdienst is. Dan is er in beide kerkgebouwen kindernevendienst.
Diensten voor jong en oud (gezinsdiensten) worden in beide kerkgebouwen gehouden. Dan is er in de andere kerk geen kindernevendienst!