In de maanden juli en augustus is De Regenboog elke woensdag open van 15.00 – 17.00 uur. Er is van alles te beleven: u kunt een kaarsje branden, voorbede vragen, bidden, dia’s bekijken, oude liedboeken zien, in de creatieve hoek koffie drinken of wat kopen, naar  orgelspel luisteren (van 16.00-17.00 uur) of een gesprek voeren. Voor de kinderen hebben we ook nog een verrassing!

Buiten zal ook nog de kerkmarkt met een stand met boeken staan. Iedereen is welkom op 7, 14, 21, 28 juli; 4, 11, 18 en 25 augustus tussen 15.00 en 17.00 uur

Nadere informatie bij: Gerhard Nijhoff (nijhoffgerhard@gmail.com),  Anton Kreileman (anton432@gmail.com) en  ds. Hans van Dalen (hans@dsvandalen.nl).