Gebedsbrief februari: Kazachstan, politieke storm

Christenen worden vooral vervolgd door de overheid. De dreiging van radicale moslims wordt door de overheid aangegrepen om steeds meer vrijheden in te perken. Door strenge wetgeving wil de regering controle houden over de samenleving. Kerken hebben daar veel last van. Diensten worden verstoord, gelovigen opgepakt, materiaal in beslag genomen. Vooral christenen met islamitische achtergrond…

Avonddiensten

Vanaf 16 januari 2022 worden er weer avonddiensten gehouden. In december jl. is besloten deze een aantal weken niet te houden vanwege de toen geldende avondlockdown.  Vanaf 16 januari volgen we voor de avonddiensten dezelfde lijn als voor de morgendiensten: online, terwijl er daarnaast in de kerk plaats is voor maximaal 50 personen die graag…

Gebedsbrief januari: Kinderen in vervolging

Al vroeg in hun jonge leven worden kinderen in landen met christenvervolging geconfronteerd met geweld, buitensluiting en angst. De onderdrukkers hebben soms maar één doel: voorkomen dat er een generatie opgroeit waar de kerk uit gebouwd wordt. Open Doors heeft onderzoek laten uitvoeren over de situatie van deze kinderen. In de 50 landen met de…

SUCCESVOLLE HERFSTKERKMARKT

Het was gezellig en druk in Het Centrum zaterdag 30 oktober. De gezelligheid begon al dagen van te  voren toen zo’n 40 mensen in grote saamhorigheid bezig waren met de voorbereidingen. De vele kransen en herfststukjes, door de vrijwilligers gemaakt, vonden gretig aftrek. Het was verrassend hoeveel gebak, koek en cake door gemeenteleden werd gebracht…

Kampvuuravond

Dag mannen, Vrijdag 12 november komen we weer als mannen bij elkaar. Gezellig met elkaar het leven delen met daarbij een hapje en een drankje. Serieus en met een grap, kijken hoe Jezus werkt in onze levens. Naar elkaar luisteren en elkaar bemoedigen. Kom en ontdek de kracht van samen geloven. Wees welkom vanaf 19.30…

H E R F S T K E R K M A R K T

Als je aan de kerkmarkt denkt, denk je aan het voorjaar, aan de zaterdag voor de Stille Week. Maar corona heeft ons al twee jaar dwars gezeten. En het was zo’n geweldig gebeuren en zo gezellig…. Het gaf reuring in de gemeente en… het leverde een mooi bedrag op: de helft voor twee oud-gemeenteleden die…