Kerk(diensten) in coronatijd; update d.d. 3 mei 2021

Kerkdiensten fysiek en online In iedere dienst zijn in Het Centrum maximaal 40 en in De Regenboog maximaal 60 kerkgangers van harte welkom (exclusief degenen die medewerking verlenen in/aan een dienst).  U kunt de diensten ook thuis bijwonen via Kerkomroep.nl of de Kerkomroep-app (zoek een kerk: Nijverdal, PG Nijverdal, De Regenboog of Het Centrum). Of…

Zingen Wilhelmus

Traditiegetrouw zingen we op de zondagen rond Koningsdag en 4 en 5 mei in de morgendiensten het Wilhelmus. Naar aanleiding van een vraag vanuit de gemeente hebben we opnieuw nagedacht over het moment waarop we de coupletten 1 en 6 van ons volkslied (lied 708 in Liedboek 2013) het beste kunnen zingen. Dit jaar doen…